Okrugli stol: Budućnost visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Okrugli stol: Budućnost visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Povodom 15. obljetnice stupanja na snagu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Sveučilište Hercegovina iz Mostara i Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini, organiziraju okrugli stol posvećen temi

„Budućnost visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“

koji će biti održan u petak 13. 5. 2022., s početkom u 10 sati, u Mostaru u hotelu Bevanda.

Predviđeno je da u radu okruglog stola sudjeluju ministri nadležnih obrazovnih vlasti na svim razinama u BiH, rektori javnih i privatnih sveučilišta, predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete, predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Agencije za visoko obrazovanje RS, Erasmus+ ureda u BiH, te drugih ključnih aktera uključenih u sektor visokog obrazovanja.

Odgovori