Održana online obrana diplomskog rada

Održana online obrana diplomskog rada

Dana 6. lipnja 2020. u 13 sati, održana je online obrana diplomskog rada.

Studentica Martina Šutalo obranila je rad pod nazivom “Istraživanje tržišta kao osnova kreiranja poslovnog modela”

Članovi povjerenstva:

dr. Stanislav Nakić, izvr. prof., predsjednik povjerenstva,

dr. Armin Kovači, izv. prof., mentor,

Kristina Maj, mag., član

Odgovori