Održana obrana diplomskog rada

Održana obrana diplomskog rada

Dana 6. lipnja 2020. na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića studentica Amira Omerović obranila je diplomski rad pod nazivom “Utjecaj jezičkih igara na uspješnost govora kod djece predškolskog uzrasta”.

Članovi povjerenstva:

dr. Edin Mujkanović, izv. prof. , predsjednik povjerenstva

dr. Sadeta Zečić, red. prof., mentor,

Dragana Betegalo, mag., član

Odgovori