Održana obrana diplomskog rada

Održana obrana diplomskog rada

U subotu 19. lipnja 2020. godine u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Anamarija Kuzman obranila je svoj diplomski rad pod nazivom „Mišljenje štićenika ustanove Cenacolo o utjecaju komunikacije na rehabilitaciju ovisnika“

Članovi povjerenstva:

dr. Ruža Tomić, red. prof., predsjednik povjerenstva

dr. Marija Karačić, docent, mentorica,

dr. Marijana Škutor, docent, član

Odgovori