Odbor za osiguranje kvalitete je Tijelo koje imenuje Senat Sveučilišta.

Odbor za osiguranje kvalitete  rukovodi sustavom osiguranja kvalitete, predlaže strategiju i politiku kvalitete, prati djelotvornost postupka unapređenja kvalitete itd… 

Članovi Odbora za osiguranje kvalitete su:
 • dr. sc. Antonija Krtalić, predsjednica
   
 • dr. sc. Marija Bilić, prodekanica FDZMB
   
 • dr. sc. Davor Kolenda, prodekan FDMOD
   
 • Dragana Jerković, diplo. iur., glavna tajnica
   
 • Jelena Marijanović, mag., predstavnica studenata