Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”.

Mentor: dr. Ahmet Kantić

Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović

član: dr. Ivana Babić