DIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE, SMJER MENADŽMENT I JAVNA UPRAVA

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Liderstvo
1
1
2
5
Zajednički
Analiza poslovnih procesa
1
1
2
5
Obvezni
Akademske vještine
1
1
2
5
Zajednički
Poslovno odlučivanje
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Financijski menadžment
1
1
2
5
Obvezni
Menadžment informacijski sustava
1
1
2
5
Obvezni
Krizni menadžment
1
1
2
5
Obvezni
Poslovna strategija
1
1
2
5
Obvezni
Projektiranje organizacije
1
1
2
5
Obvezni
Praktikum iz menadžmenta
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Metodologija znanstvenih istraživanja sa statistikom
1
1
2
5
Zajednički
Menadžment javne uprave
1
1
2
5
Obvezni
Menadžment ljudskih resursa u javnoj upravi
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste A3)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A3)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A3)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Upravljanje kvalitetom
1
1
2
5
Izborni
Praktikum iz menadžmenta u javnoj upravi
0
0
3
5
Obvezni
Diplomski/magistarski rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista:

  • Menadžment neprofitni organizacija
  • Društveno odgovorno poslovanje
  • Korporativno upravljanje
  • Financijska analiza
  • Sustav javne uprave

A3 - Lista:

  • Odabir i razvoj osoblja
  • Motivacija i radno ponašanje
  • Komunikacija u javnoj upravi

Vijesti sa studija i nastave:

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja. O RADIONICAMA Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.