DIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

Studij menadžmenta i javne uprave pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim menadžerskim spoznajama i spoznajama javne uprave i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu menadžmenti javna uprava je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij menadžmenta i javne uprave organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija menadžmenta i javne uprave studenta priprema za samostalnu profesionalnu menadžersku ili upravnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Menadžment i javna uprava izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) menadžmenta i javne uprave ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija menadžmenta i javne uprave nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija menadžmenta i javne uprave je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima menadžerske i upravne djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija menadžmenta i javne uprave je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • kroz sadržaje vezane za teorije društvenog razvoja i one iz metodologije i statistike magistar menadžmenta u javnoj upravi osposobljen je za istraživanje teorije menadžmenta i javne uprave, za akcijska istraživanja, te projektiranje i operativno vođenje projekata
 • visokostručna i profesionalna osposobljenost za područje menadžmenta javne uprave
 • upravljanje ljudskim resursima i društveno odgovornim pozicioniranjem javne uprave
 • planiranje vlastitih radnih i profesionalnih aktivnosti
 • planiranje i realizacija zadataka iz domena sustava javne uprave, posebice iz područja organizacije i komunikacije u javnoj upravi te suradnje s različitim segmentima javne uprave
 • stječe kompetencije upravljanja sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti u organizacijama i tijelima javne uprave

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području menadžmenta i javne uprave ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja menadžmenta i javne uprave. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja menadžmenta i javne uprave, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija menadžmenta i javne uprave.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija psihologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • analizirati ustroj i funkcioniranje sustava javne uprave
 • analizirati, primijeniti i kritički prosuđivati pravnu normu
 • zaključiti o primjeni mjerodavnog prava na konkretan slučaj
 • upravljati službenicima u javnoj upravi
 • sastavljati financijski plan osobe javnog prava i upravljati provođenjem istoga
 • predlagati i donositi strateške odluke, primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise
 • provesti upravni postupak
 • primijeniti relevantne materijalne i postupovne propise te zastupati stranke u upravnom sporu
 • kritički prosuđivati i argumentirati stavove uz korištenje relevantne pravne terminologije
 • samostalno upravljati komunikacijom sa strankama i tijelima javne uprave, u stručnim projektima i preuzeti etičku i društvenu odgovornost za izvršavanje povjerenih zadataka te kritički prosuđivati i vrjednovati izvršavanje istih.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa menadžmenta i javne uprave, stječe se zvanje magistra menadžmenta i javne uprave (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) menadžmenta i javne uprave, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.