PREDDIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

Studij menadžmenta i javne uprave pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu menadžment i javna uprava je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara) i završava polaganjem završnog ispita (obranom završnog rada). Cilj preddiplomskog studija menadžmenta i javne uprave jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti menadžmenta i javne uprave, točnije temeljno opće znanje menadžmenta i javne uprave kao znanosti i struke:

 • moći će razumijevati detalje upravnih funkcija, tipove poslova i upravnih operacija,
 • specifičnosti različitih tipova i veličina javnih organa, organizacija i institucija, različitih sektora uprave kako bi povezali ove faktore s osnovnim znanjima.

analiza, sinteza i kritično promišljanje u upravnim, administrativnim i menadžerskim oblastima.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Menadžment i javna uprava izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • osigurava osposobljavanje suvremenog profila prvostupnika u menadžmentu i javnoj upravi koji će kreativno i djelatno sudjelovati u stručnim poslovima u okviru suvremenih sadržaja menadžmenta i menadžmenta u javnoj upravi potrebnih za upravljanje i vođenje jedinica i dijelova jedinica javne (državne i lokalne) uprave,
 • sposobnost kompetentnog snalaženja u različitim izazovima transformacije i potrebama suvremenog razvitka društva u uvjetima poduzetništva i tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • studij menadžmenta i javne uprave daje sva potrebna znanja budućim menadžerima i menadžerima u javnoj upravi koja su po strukturi i razini primjerena potrebama i zahtjevima i u Europskoj uniji.
 • moći će sudjelovati u realizaciji razvojnih i akcijskih istraživanja, uspješno će moći raditi i surađivati na unaprjeđivanju organizacije , vođenja ljudskih resursa, vođenja projekata u javnoj upravi, savjetodavnim poslovima, stručnim poslovima u okviru stručnih službi javne uprave
 • kreiranje usluga javne uprave koje će podizati i izgrađivati veće zadovoljstvo građana i uopće različitih korisnika usluga javne uprave.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija mendžmenta i javne uprave.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija sociologije i politologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • član tima u državnim i lokalnim jedinicama javne uprave
 • u društvima, tvrtkama i ustanovama koje su u vlasništvu kako jedinica državne i lokalne uprave, tako i poduzetnika u rješavanju javnih potreba građana i drugih korisnika javnih usluga
 • različiti sektori gospodarstva (privatni i javni), različite djelatnosti (primjerice, bankarstvo i financije, farmacija, prerađivačka industrija, hotelijerstvo, ICT), te različiti odjeli unutar poduzeća (prodaja, nabava, financije i računovodstvo, ljudski potencijali, marketing)
 • pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, tj. ustanovama, komunalnim trgovačkim društvima te
 • nevladinim i drugim organizacijama
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa menadžmenta i javne uprave, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) društvenih znanosti, s naznakom smjera (smjer menadžment i javna uprava,  smjer opći menadžment).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.