PREDDIPLOMSKI STUDIJ MENADŽMENTA I JAVNE UPRAVE

Studij menadžmenta i javne uprave pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu menadžment i javna uprava je organiziran kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Preddiplomski studij traje tri godine (šest semestara) i završava polaganjem završnog ispita (obranom završnog rada). Cilj preddiplomskog studija menadžmenta i javne uprave jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti menadžmenta i javne uprave, točnije temeljno opće znanje menadžmenta i javne uprave kao znanosti i struke:

 • moći će razumijevati detalje upravnih funkcija, tipove poslova i upravnih operacija,
 • specifičnosti različitih tipova i veličina javnih organa, organizacija i institucija, različitih sektora uprave kako bi povezali ove faktore s osnovnim znanjima.

analiza, sinteza i kritično promišljanje u upravnim, administrativnim i menadžerskim oblastima.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Menadžment i javna uprava izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ukoliko je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • osigurava osposobljavanje suvremenog profila prvostupnika u menadžmentu i javnoj upravi koji će kreativno i djelatno sudjelovati u stručnim poslovima u okviru suvremenih sadržaja menadžmenta i menadžmenta u javnoj upravi potrebnih za upravljanje i vođenje jedinica i dijelova jedinica javne (državne i lokalne) uprave,
 • sposobnost kompetentnog snalaženja u različitim izazovima transformacije i potrebama suvremenog razvitka društva u uvjetima poduzetništva i tržišta rada u javnom i privatnom sektoru
 • studij menadžmenta i javne uprave daje sva potrebna znanja budućim menadžerima i menadžerima u javnoj upravi koja su po strukturi i razini primjerena potrebama i zahtjevima i u Europskoj uniji.
 • moći će sudjelovati u realizaciji razvojnih i akcijskih istraživanja, uspješno će moći raditi i surađivati na unaprjeđivanju organizacije , vođenja ljudskih resursa, vođenja projekata u javnoj upravi, savjetodavnim poslovima, stručnim poslovima u okviru stručnih službi javne uprave
 • kreiranje usluga javne uprave koje će podizati i izgrađivati veće zadovoljstvo građana i uopće različitih korisnika usluga javne uprave.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija mendžmenta i javne uprave.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija sociologije i politologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • član tima u državnim i lokalnim jedinicama javne uprave
 • u društvima, tvrtkama i ustanovama koje su u vlasništvu kako jedinica državne i lokalne uprave, tako i poduzetnika u rješavanju javnih potreba građana i drugih korisnika javnih usluga
 • različiti sektori gospodarstva (privatni i javni), različite djelatnosti (primjerice, bankarstvo i financije, farmacija, prerađivačka industrija, hotelijerstvo, ICT), te različiti odjeli unutar poduzeća (prodaja, nabava, financije i računovodstvo, ljudski potencijali, marketing)
 • pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, tj. ustanovama, komunalnim trgovačkim društvima te
 • nevladinim i drugim organizacijama
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa menadžmenta i javne uprave, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) društvenih znanosti, s naznakom smjera (smjer menadžment i javna uprava,  smjer opći menadžment).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.