DIPLOMSKI STUDIJ TURIZMA, SMJER MARKETING MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

NAZIV KOLEGIJA
P
S
V
ECTS
STATUS
ŠIFRA PREDMETA

I. SEMESTAR

Strateški menadžment turističke destinacije
1
1
2
5
Zajednički
Prostorno planiranje u turizmu i regionalni razvoj
1
1
2
5
Obvezni
Međunarodni turizam
1
1
2
5
Obvezni
Akademske vještine
1
1
2
5
Zajednički
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A1)
1
1
2
5
Izborni

II. SEMESTAR

Turističke politika
1
1
2
5
Obvezni
Menadžment ljudskih resursa u turizmu
1
1
2
5
Obvezni
Integrirana marketinška komunikacija
1
1
2
5
Obvezni
Ekološki menadžment
1
1
2
5
Obvezni
Menadžment turoperatora
1
1
2
5
Obvezni
Praktikum iz menadžmenta ljudskih resursa u turističkoj destinaciji
0
0
3
5
Obvezni

III. SEMESTAR

Metodologija znanstvenih istraživanja sa statistikom
1
1
2
5
Zajednički
Odnosi s javnošću i lobiranje u turizmu
1
1
2
5
Obvezni
Imidž i brendiranje turističke destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni
Izborni kolegij (student bira s liste A2)
1
1
2
5
Izborni

IV. SEMESTAR

Upravljanje marketingom turističke destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Praktikum iz upravljanja marketingom turističke destinacije
1
1
2
5
Obvezni
Diplomski rad
0
15
0
20
Mentorstvo
Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

LISTA IZBORNIH KOLEGIJA:

A1 - Lista: Opći predmeti

A2 - Lista:

Vijesti sa studija i nastave:

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA ORGANIZIRA ONLINE RADIONICE POVODOM KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Cilj kampanje je prekinuti šutnju o nasilju informiranjem javnosti o alarmantnoj situaciji, širenjem svijesti o opsegu problema te predlaganjem rješenja. O RADIONICAMA Povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ Studentski zbor Sveučilišta Hercegovina u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizira tri online radionice na teme: EKONOMSKO NASILJE NAD ŽENAMA (Voditelj radionice: Filip…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.