LOGOPED/LOGOPEDSKI KABINET

 Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne  komunikacije (definicija Europskog udruženja logopeda – CPLOL).

Logopedi su stručnjaci osposobljeni za rad na prevenciji, probiru, otkrivanju, procjeni, dijagnostici, savjetovanju, rehabilitaciji i tretmanu poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju, poremećaje oralno-laringealnih funkcija te poremećaje u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u osoba od rane do najstarije dobi.

Logopedska djelatnost uključuje prevenciju i savjetodavni rad, logopedsku dijagnostiku, logopedski tretman i savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti,  logopedska stručna i znanstvena istraživanja.

LOGOPEDSKA DIJAGNOSTIKA

Logopedska procjena traje 60 minuta. Dijagnostika se obavlja uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja, uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju i testiranjem djeteta.

Ovisno o teškoćama procjenjuju se:

 -jezično razumijevanje( rcepetivni jezik)

-jezično razumijevanje (ekspresivni jezik)

-stupanj jezičnog razvoja

-izgovor glasova (artikulacija)

-predvještine čitanja i pisanja

-oralno-motoričke vještine i vještine hranjenja i gutanja

Nakon procjene roditelji  dobivaju povratnu informaciju o djetetovim komunikacijskim i govorno-jezičnim vještinama ,te pismeno stručno mišljenje logopeda.

 

LOGOPEDSKI TRETMAN

 

Logopedski tretman se provodi kod osoba sa utvrđenom patologijom verbalne komunikacije.

Izvodi se različitim metodskim postupcima i sredstvima, ovisno o vrsti i stupnju poremećaja.

Logopedska terapija  se provodi jednom ili dva puta tjedno  ovisno o teškoći i dobi djeteta.

Trajanje terapije ovisi o istim parametrima.  Individualni tretman uglavnom traje 45 minuta.

Logopedski tretmani provode se sa djecom koja imaju:

Teškoće socijalne komunikacije

Teškoće iz spektra autizma

Usporenim govorno-jezičnim razvojem

Nedovoljno razvijenim govorom

 Jezične teškoće( teškoće u proizvodnji i/ili razumijevanju, posebne jezične  teškoće)

Fonološko – artikulacijske teškoće

Artikulacijskim teškoćama

Poremećajima glasa ( promuklost ili dysphonia)

Poremećajima tečnosti ( mucanje ,brzopletost)

Nedovoljno razvijenim (pred)vještinama čitanja,pisanja i računanja

Specifičnim teškoćama učenja ( disleksija, disgrafija, diskalikulija)

U okviru inidividualnog logopedskog tretmana cilj nam je ostvariti što bolju komunikaciju s djetetom i roditeljima, te što je brže moguće postići napredak kod djeteta.

S obzirom da je svako dijete jedinstveno mi mu tako i pristupamo.

LOGOPEDSKO SAVJETOVANJE ( RODITELJSKO SAVJETOVANJE/ KONZULTACIJE) 

Uloga roditelja je vrlo važna jer su najčešće oni  koji posumnjaju na bilo kakva odstupanja u komunikacijskom i jezično-govornom razvoju svog djeteta.
Često roditelji nisu sigurni radi li se samo o kašnjenju, atipičnostima ili individualnim razlikama njihovog djeteta u odnosu na drugu djecu. Upravo zbog toga od ključne je važnosti informirati ih o normama urednog jezično, govornog razvoja kako bi mogli saznati treba li njihovo dijete stručnu pomoć logopeda.

Ukoliko imate nedoumica, naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju u vidu konzultacija.
Podrška korisniku i obitelji je timska i interdisciplinarna od vremena dolaska po uočenoj teškoći (i postavljanju dijagnoze) pa nadalje kroz rehabilitaciju, odgoj i obrazovanje. Suradnja s roditeljima počiva na partnerskim odnosima i osnaživanju. U radu je osigurana profesionalnost, privatnost i sigurnost te zdravlje i zaštita