U kabinetu rektora djeluju voditelj kabineta rektora i stručni suradnik kabineta rektora

Voditelj kabineta rektorata vodi i koordinira rad ureda i rad službenika, obavlja poslove po nalogu rektora, nadležnog prorektora i pomoćnika rektora, priprema i koordinira izjave za javnost i medije, koordinira rad svih ureda u rektoratu, pomaže u pripremi protokolarnih radnji i obavlja i druge poslove po nalogu rektora, autorizira intervjue itd.

O KABINETU REKTORA