MEĐUNARODNA SURADNJA NA SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA

Međunarodna suradnja je jedna od najvažnijih aktivnosti koje se ostvaruju na Sveučilištu Hercegovina.

Međunarodna suradnja na Sveučilištu Hercegovina se ostvaruje kroz:

 • provođenje projekata međunarodne mobilnosti studenta, nastavnog i nenastavnog osoblja
 • članstvom u međunarodnim mrežama i asocijacijama
 • provođenjem međunarodnih istraživačkih i znanstvenih projekata
 • informiranjem sveučilišne zajednice o mogućnostima sudjelovanja i uključivanja u međunarodne projekte i programe.

ERASMUS PROJEKTI

GROWTH – Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats

Internetska stranica projekta: https://growth.ubn.rs.ba

Planet on which we live has seen better days, and one of the main culprits for its present unfortunate state are human globalisation and civilisation. Relentless use of natural resources in an unsustainable manner has led to pollution, global warming, overpopulation, waste disposal, and loss of biodiversity, to name but a few. The European Union (EU) has set a very ambitious task of making our continent climate neutral by 2050. In order to do that, the EU Commission presented the document titled the European Green Deal. Such an ambitious task can only be carried out if all our societies join forces and knowledge to achieve it. Among other solutions presented in the aforementioned strategy, one of the most conspicuous is education of today´s generations for the world of tomorrow, or “learning for environmental sustainability” (GreenComp:6). GROWTH joins overall efforts towards climate neutrality by tackling the issue of environmental awareness and green transition in the Western Balkans. It gathers 7 partners from the EU and Western Balkans, whereby the core intervention locations are four target higher education institutions (hereinafter: HEIs) from B&H and Montenegro. Interventions are aimed at raising environmental awareness among HEI stakeholders by introducing the concept of green universities and green education methodologies and practices in four partner HEIs in Western Balkans. Project outcomes will benefit four HEIs in B&H and Montenegro, HE students, teaching and non-teaching HE staff, HEIs management, state institutions, institutions of local self-government, and the media by presenting them with environmentally friendly alternatives, waking them up to the dangers of climate changes, and empowering them to act and significantly contribute to a green and bright future by stacking their own pieces of environmental efforts into the mosaic of climate neutrality.
Partners:
 • UNIVERZITET BIJELJINA (BiH)
 • SVEUCILISTE HERCEGOVINA (BiH)
 • UNIVERZITET ADRIATIK BAR – ADRIATIC UNIVERSITY BAR (Crna Gora)
 • SLOVENSKA POLNOHOSPODARSKA UNIVERZITA V NITRE – SLOVAK UNIVERSITY OF AGRICULTURE IN NITRA (Slovačka)
 • VISOKA SKOLA CEPS CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE KISELJAK – (BiH)
 • HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF – HSWT (Njemačka)
 • AKADEMIJA VASPITACKO MEDICINSKIH STRUKOVNIH STUDIJA – ACADEMY OF APPLIED PRESCHOOL TEACHING AND HEALTH STUDIES (Srbija)
 • SOCIO-EKONOMSKI CENTAR CRNE GORE – SOCIO-ECONOMIC CENTER OF MONTENEGRO (Crna Gora)
 

Sveučilište Hercegovina ima razvijene oblike međunarodne suradnje kroz europske projekte, bilateralne ugovore, zajedničke programe i sl. Sveučilište Hercegovina potiče i osigurava međunarodnu mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja, prateći  primjenu stečenih iskustava u svojim aktivnostima.

Sveučilište Hercegovina je 2016. godine potpisalo ugovor i sudjeluje u projektu Teacher, unutar programa Erasmus+, Ključna mjera 2, koji ima za zadatak razvoj i inoviranje studijskoga programa predškolskoga odgoja utemeljenoga na kompetencijama odgajatelja.

Sveučilište potiče sve oblike međunarodne suradnje i posebno nastoji stvoriti uvjete za unapređenje međunarodne suradnje u onim područjima u kojima takve suradnje nije do sad bilo.

Moblinost studenata

Sveučilište Hercegovina izdaje časopise i publikacije u kojima se objavljuju rezultati znanstveno istraživačkog rada.

Mobilnost osoblja

Centar za istraživanje, edukaciju, razvoj i izobrazbu - CIERI, kroz svoje projekte nudi mogućnosti nastavnom osoblju i studentima za suradnju u znanstvenom i stručnom radu.

Dokumenti

Otvorenost za partnersku suradnju jedan je od ključnih principa rada Sveučilišta Hercegovina, a partneri dolaze sa svih krajeva svijeta.

Članstva i partneri

Sveučilište Hercegovina otvara mogućnosti za različite oblike potpore i suradnje mladim znanstvenicima koji žele razvijati svoje sposobnosti u znanstveno-istraživačkom smislu.

PROJEKT„UNIVERSITY AND GENDER MAINSTREAMING“ (UNIGEM)

Cilj suradnje u okviru UNIGEM projekta je prevencija i borba protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranje integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Međunarodni projekti

Više znanstvenih skupova godišnje u oragnizaciji Sveučilišta Hercegovina otvara mogućnosti za tema i radova te plodan susret znanstvenika i istraživača.

Međunarodna tijela i mreže

Horizon Europe, Cost, Eureka ...i brojni drugi programi su koje je Europska unija pripremila za znanstveno-istraživački rad, te kroz koje se mogu osnažiti vlastiti kapaciteti i dobiti neprocjenjiva iskustva u suradnju s nekima od najboljih u svijetu.

Vijesti sa studija i nastave:

POSLUŠAJTE RADIJSKU EMISIJU U SURADNJI BH RADIJA1 I SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

Emisija o temi znanstvenog kolokvija “Očima djeteta” o inkluziji na javnom servisu BH radio 1: Sveučilište Hercegovina predstavlja javnosti rezultat suradnje s javnim servisom (BH radio 1) u Bosni i Hercegovini – emisija MEĐU NAMA – O NAMA Emisija je posvećena temi “Izazovi inkluzije u Bosni i Hercegovini”, a realizirana je uz znanstveni kolokvij Sveučilišta Hercegovina ”Očima djeteta” (urednica emisije Mirela Huković – Hodžić). Poslušajte:  Kliknite ovdje i poslušajte emisiju
MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

MOBILNOST: Natječaj za izbor nastavnog osoblja

Sveučilište Hercegovina objavljuje Interni natječaj za izbor nastavnog osoblja kojem će dodijeliti bespovratnu financijsku potporu za odlazak na kombiniranu mobilnost u svrhu podučavanja – održavanja predavanja (STA) i osposobljavanja na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, u Hrvatskoj, s kojom Sveučilište Hercegovina ima potpisan Inter-institucijski sporazum u okviru programa Erasmus+ projekt 2023-1-HR01-KA171-HED-000132207. Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince između programskih i partnerskih zemalja. Tekst natječaja: PREUZMITE OVDJE
Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Natječaj za upis studenata u ak. 2023./24. godini

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2023/24. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2023/24. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studijPravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljaniBosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanjeu Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršenenostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetomprocesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili nainternetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti: Kratki životopis, Rodni list…

Reklama:

Imate Pitanja ?

Za sva pitanja budite slobodni kontaktirati nas već danas.