DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Studij informatike i komunikologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim informatičkim i komunikološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu informatika i komunikologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij informatike i komunikologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija informatike i komunikologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu informatičku i komunikološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Informatika i komunikologija - smjerovi
 • Informatika – NASTAVNI PLAN
 • Komunikologija – NASTAVNI PLAN
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Informatika i komunikologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) informatike i komunikologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija informatike i komunikologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija informatike i komunikologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima informatičke i komunikološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija informatike i komunikologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • analizirati, razvijati i rješavati informacijske i informatičke potrebe korisnika
 • prenositi znanja iz primjene različitih metoda uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 • koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 • sudjelovatii osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • vrjednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 • upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 • oblikovati i analizirati algoritme, programske proizvode, te baze podataka
 • znati građu računala, načela konfiguracije i rada računalnih mreža i operativnih sustava, koncepte računalne grafike i multimedijskih sustava
 • planirati, pripremiti, organizirati i prenositi svoje znanje
 • misliti i raditi kritički i kreativno, kako samostalno tako i u timu
 • znati upravljati procesima komunikacije u modernom demokratskom društvu
 • znati komparirati teorijske stavove vezane za komuniciranje u suvremenom društvu i stanje u praksi današnjice
 • razvijati procese komunikacije u skladu sa poslovnim ili društvenim potrebama
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • koristiti istraživačke metode u cilju saznavanja stavova i informacija za planiranje, praćenje i komunikaciju u cilju društvenih i poslovnih promjena
 • poznavati akademske i funkcionalne stilove pisanja i znati koristiti novinarska načela u informativnoj komunikaciji
 • jasno i precizno komunicirati, i usmeno i pismeno
 • primijeniti komunikološko naučno i praktično rezonovanje za rješavanje različitih društvenih potreba i problema koji se rješavaju ili unaprijeđuju komunikacijom.
 • znati koristiti komunikacijske alate i kanale za ostvarivanje društvenih procesa
 • misliti i raditi kritički i kreativno u organizaciji, ali i kao lider u timu

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području informatike i komunikologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja informatike i komunikologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja informatike i komunikologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija informatike i komunikologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija informatike i komunikologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • magistar informatike i komunikologije može kompetentno sudjelovati u realizaciji raznolikih razvojnih i akcijskih istraživanja, u istraživanjima informacijskih i komunikacijskih analiza suvremenih društvenih, gospodarskih i političkih procesa, uključujući djelovanje svih komunikacijskih čimbenika i javnoga mišljenja
 • uspješno raditi i surađivati na unaprjeđivanju poslovnih procesa u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja organizacije i izgradnje informacijskih sustava, internetskog programiranja, izgradnje i upravljanja bazama podataka
 • u svim znanstvenim i profesionalnim institucijama društveno-humanističkoga usmjerenja, na mjestima vezanim za informacijske i komunikacijske poslove
 • u istraživačkim –javnim i privatnim –institutima, i drugim društvenim, političkim (stranačkim, općinskim, županijskim/kantonalnim, entitetskim i državnim) i profesionalnim (strukovnim, sindikalnim) organizacijama
 • u medijskim kućama, reklamnim i marketinškim odjelima i agencijama, u odjelima za odnose s javnošću tijela, ustanova, organizacija i poduzeća, kao stručnjaci za odnose s javnošću političkih stranaka, kulturnih ustanova, nevladinih organizacija, državnih i javnih službi
 • kao nastavnici medijske kulture, informatike u školama , na visokoškolskim ustanovama.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa informatike i komunikologije, stječe se zvanje magistra informatike i komunikologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) informatike i komunikologije, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na online Erasmus + info dan

Poziv na online Erasmus + info dan

Obavještavamo sve zainteresirane studente, nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina da Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje Sveučilišta Hercegovina organizira Erasmus+ info dan. Na Erasmus info danu moći ćete čuti iskustva sudionika Erasmus+ programa mobilnosti, informacije o samom programu, partnerima Sveučilišta Hercegovina i mogućnostima sudjelovanja u programima mobilnosti. Erasmus+ info dan će se održati u subotu 28. studenog 2020. godine u 11 sati putem aplikacije MEET. Poveznica za sudjelovanje na info danu: https://meet.google.com/dok-ybmp-hya?pli=1&authuser=1
Održan prvi radni sastanak akademskog vijeća DASS-BIH mreže u Sarajevu

Održan prvi radni sastanak akademskog vijeća DASS-BIH mreže u Sarajevu

U prostorijama CREDI centra u Sarajevu uz on-line prisustvo određenog broja članova, u četvrtak 05.11.2020. godine održan je prvi radni sastanak Akademskog vijeća DASS-BiH istraživačke mreže. Cilj sastanka je bio utvrđivanje plana aktivnosti u radu DASS-BiH mreže, a organizovan je u sklopu obilježavanja Svjetskog dana očuvanja digitalnih resursa (https://www.dpconline.org/events/world-digital-preservation-day). Ispred Sveučilišta Hercegovina sudjelovala je dr. Mersiha Kolčaković. U uvodnom dijelu sastanka učesnici su imali priliku da predstave sebe i ustanove iz kojih dolaze, te da  daju kratak osvrt na dosadašnja iskustva i prakse u dugoročnom čuvanju podataka iz društvenih istraživanja. U drugom dijelu sastanka prisutnima se obratila Ivana Ilijašić Veršić, CESSDA COO, te prezentirala osnovne informacije o CESSDA-ERIC mreži, historijat CESSDA-e, te osnovne usluge i projekte koje trenutno implementira. Prisutni…
Poziv za mlade i ambiciozne studente za besplatno sudjelovanje u GRID kampu

Poziv za mlade i ambiciozne studente za besplatno sudjelovanje u GRID kampu

Poziv za mlade i ambiciozne studente za besplatno sudjelovanje u GRID kampu Udruženje – Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni I Hercegovini organizira besplatan kamp sa bogatim programom seminara, radionica I studijskih putovanja natemuodrživog ruralnog razvoja u okviru projekta „Zeleni Ruralni Interetnički Razvoj“ za mlade osobe starosne dobi do 25 godina, koji pohađaju jedan od fakulteta u Bosni I Hercegovini I dolaze iz sljedećih lokacija: FBIH: Bihać, Cazin, Srebrenik, Kladanj, Zenica, Zavidovići, Jajce, Uskoplje/Gornji Vakuf, Donji Vakuf, Livno, GlamočiDrvarRS: Istočna Hercegovina, Birači Prijedorska regija, iBrčko Distrikt Kamp će se održati u periodu od 22.02.2021. do 26.02.2021. godine u Etno selu Čardaci I vodenom parku Ribica, te kroz…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.