DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Diplomski sveučilišni studij Informatike ima zadaću poučiti studenta teorijskim i praktičnim znanjima iz područja informacijskih znanosti.

Informacijske znanosti predstavljaju znanstveno polje unutar društvenih znanosti koja se bavi izučavanjem informacija ili znanja i uči se kao grana računarstva i informacijske tehnologije. Informatika je širok pojam koji je ušao u sve društvene sfere pa tako i u razne smjerove prirodnih i društvenih znanosti.

Informacijska i komunikacijska tehnologija omogućuje prijenos i korištenje svih vrsta informacija i predstavlja najbrže i najintenzivnije rastućutehnologiju današnjice. Temeljje ekonomije i društva 21. stoljeća i generator je promjena u svim sferama društva. Ona nalazi primjene u svim granama gospodarstva i u svim područjima znanosti, te je podloga za uspješno djelovanje poduzetništva, kao i svih društvenih i državnih struktura.

Informatika i komunikologija - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Adresa 1: Kraljice Mira 3A Bijakovići Međugorje

Adresa 2: Kneza M. Viševića Humskog, Mostar

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Informatika i komunikologija izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa  (diplomski/master studij)  je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) informatike i komunikologije ili srodnog studija.

Cilj diplomskog studija Informatike i komunikologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima informatičke i komunikološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija informatike i komunikologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • analizirati, razvijati i rješavati informacijske i informatičke potrebe korisnika
 • prenositi znanja iz primjene različitih metoda uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 • koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 • sudjelovatii osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • vrjednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 • upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 • oblikovati i analizirati algoritme, programske proizvode, te baze podataka
 • znati građu računala, načela konfiguracije i rada računalnih mreža i operativnih sustava, koncepte računalne grafike i multimedijskih sustava
 • planirati, pripremiti, organizirati i prenositi svoje znanje
 • misliti i raditi kritički i kreativno, kako samostalno tako i u timu
 • znati upravljati procesima komunikacije u modernom demokratskom društvu
 • znati komparirati teorijske stavove vezane za komuniciranje u suvremenom društvu i stanje u praksi današnjice
 • razvijati procese komunikacije u skladu sa poslovnim ili društvenim potrebama
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • koristiti istraživačke metode u cilju saznavanja stavova i informacija za planiranje, praćenje i komunikaciju u cilju društvenih i poslovnih promjena
 • poznavati akademske i funkcionalne stilove pisanja i znati koristiti novinarska načela u informativnoj komunikaciji
 • jasno i precizno komunicirati, i usmeno i pismeno
 • primijeniti komunikološko naučno i praktično rezonovanje za rješavanje različitih društvenih potreba i problema koji se rješavaju ili unaprijeđuju komunikacijom.
 • znati koristiti komunikacijske alate i kanale za ostvarivanje društvenih procesa
 • misliti i raditi kritički i kreativno u organizaciji, ali i kao lider u timu

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području informatike i komunikologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja informatike i komunikologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja informatike i komunikologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija informatike i komunikologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija informatike i komunikologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • magistar informatike i komunikologije može kompetentno sudjelovati u realizaciji raznolikih razvojnih i akcijskih istraživanja, u istraživanjima informacijskih i komunikacijskih analiza suvremenih društvenih, gospodarskih i političkih procesa, uključujući djelovanje svih komunikacijskih čimbenika i javnoga mišljenja
 • uspješno raditi i surađivati na unaprjeđivanju poslovnih procesa u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja organizacije i izgradnje informacijskih sustava, internetskog programiranja, izgradnje i upravljanja bazama podataka
 • u svim znanstvenim i profesionalnim institucijama društveno-humanističkoga usmjerenja, na mjestima vezanim za informacijske i komunikacijske poslove
 • u istraživačkim –javnim i privatnim –institutima, i drugim društvenim, političkim (stranačkim, općinskim, županijskim/kantonalnim, entitetskim i državnim) i profesionalnim (strukovnim, sindikalnim) organizacijama
 • u medijskim kućama, reklamnim i marketinškim odjelima i agencijama, u odjelima za odnose s javnošću tijela, ustanova, organizacija i poduzeća, kao stručnjaci za odnose s javnošću političkih stranaka, kulturnih ustanova, nevladinih organizacija, državnih i javnih službi
 • kao nastavnici medijske kulture, informatike u školama , na visokoškolskim ustanovama.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Završetkom diplomskog studija Informatike i komunikologije, smjer Informatika stječe se akademski naziv: magistar-ica informatike.

Završetkom diplomskog studija Informatike i komunikologije, smjer Informatika stječe se akademski naziv: magistar-ica komunikologija

STUDIJSKI PROGRAM DIPLOMSKOG STUDIJA INFORMATIKE I KOMUNIKOLOGIJE

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Studij informatike i komunikologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim informatičkim i komunikološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu informatika i komunikologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij informatike i komunikologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija informatike i komunikologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu informatičku i komunikološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Vijesti sa studija i nastave:

Predstavnici USAID Turizma posjetili Sveučilište Hercegovina

Predstavnici USAID Turizma posjetili Sveučilište Hercegovina

U četvrtak, 21. listopada 2021. godine, prof. Donald Hawkins iz organizacije Solimar International i Nina Kovač s projekta USAID Turizam BIH, boravili su u radnoj posjeti na Sveučilištu Hercegovina. Susreli su se sa predstavnicima studenata, nastavnog osoblja, menadžmenta, administracije, djelatnicima ureda za organizaciju i osiguranje kvalitete kao i predstavnicima industrije iz sektora turizma, koji su iskazali spremnost za suradnju i sudjelovanje u programu pripreme za certificiranje studijskog programa turizma. Najveći naglasak i značaj je stavljen na povezivanje turističkog sektora i studija turizma kroz praksu i praktični angažman studenata na svim razinama studija. Prof. Hawkins je izjavio da je impresioniran onim što je vidio i sreo na našem Sveučilištu te da očekuje uspješnu suradnju u nastavku programa certificiranja studija turizma na…
Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

Sveučilište Hercegovina među tri Sveučilišta u Bosni i Hercegovini u programu TEDQUAL svjetske turističke organizacije UN-a

U srijedu 20. listopada ove godine, u prostorijama Vanjskotrgovinske komore u Sarajevu, Sveučilište Hercegovina potpisom Zajedničkog plana provedbe unutar USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (USAID Turizam), postalo je partner u programu jednog od najprestižnijih svjetskih certificiranja studijskog programa turizma.Zajedničkim planom provedbe utvrđuju se područja suradnje između Sveučilišta Hercegovina i USAID-ovog Projekta razvoja održivog turizma u Bosni i Hercegovini (Turizam), uz podršku organizacije Solimar International, u okviru pripreme programa visokoškolskih ustanova iz oblasti turizma za certifikaciju po TedQual modelu Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda (UNWTO). Plan je pripremljen u svrhu postizanja zajedničkog razvojnog cilja, kao i preciziranja uloga i odgovornosti radi efikasne i efektivne provedbe dogovorenih aktivnosti. TedQual program Akademije Svjetske turističke organizacije Ujedinjenih naroda predstavlja dobrovoljnu certifikaciju kojom se kroz definiranje niza…

Natječaj za izbor Dekana

Na temelju čl. 48. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko- neretvanskoj županiji/kantonu („Narodne novine HNŽ“ br.4/12)  i čl. 58.  Statuta  Sveučilišta  Hercegovina,  Znanstveno nastavno vijeće Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića svojom odlukom  raspisuje: N A T J E Č A J za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića LINK NA NATJEČAJ

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.