DIPLOMSKI STUDIJ INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Studij informatike i komunikologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim informatičkim i komunikološkim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu informatika i komunikologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz dva ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski.

Diplomski studij informatike i komunikologije organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija informatike i komunikologije studenta priprema za samostalnu profesionalnu informatičku i komunikološku djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Informatika i komunikologija - smjerovi
 • Informatika – NASTAVNI PLAN
 • Komunikologija – NASTAVNI PLAN
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Informatika i komunikologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) informatike i komunikologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija informatike i komunikologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija informatike i komunikologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima informatičke i komunikološke djelatnosti. Osim toga, cilj drugog ciklusa studija informatike i komunikologije je osposobiti studente da samostalno teorijski mogu postaviti istraživački problem, te praktično pokazati istraživačke sposobnosti u realizaciji istraživanja postavljenog problema:

 • analizirati, razvijati i rješavati informacijske i informatičke potrebe korisnika
 • prenositi znanja iz primjene različitih metoda uporabe i izgradnje baze podataka, projektiranja i programiranja u Internetskom okruženju
 • koristiti, primjenjivati i prenositi znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 • sudjelovatii osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • vrjednovati programe, valorizirati njihovu organizaciju, pretraživanje i zaštitu
 • upravljati projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti i procesima organizacije znanja
 • oblikovati i analizirati algoritme, programske proizvode, te baze podataka
 • znati građu računala, načela konfiguracije i rada računalnih mreža i operativnih sustava, koncepte računalne grafike i multimedijskih sustava
 • planirati, pripremiti, organizirati i prenositi svoje znanje
 • misliti i raditi kritički i kreativno, kako samostalno tako i u timu
 • znati upravljati procesima komunikacije u modernom demokratskom društvu
 • znati komparirati teorijske stavove vezane za komuniciranje u suvremenom društvu i stanje u praksi današnjice
 • razvijati procese komunikacije u skladu sa poslovnim ili društvenim potrebama
 • vladati komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
 • koristiti istraživačke metode u cilju saznavanja stavova i informacija za planiranje, praćenje i komunikaciju u cilju društvenih i poslovnih promjena
 • poznavati akademske i funkcionalne stilove pisanja i znati koristiti novinarska načela u informativnoj komunikaciji
 • jasno i precizno komunicirati, i usmeno i pismeno
 • primijeniti komunikološko naučno i praktično rezonovanje za rješavanje različitih društvenih potreba i problema koji se rješavaju ili unaprijeđuju komunikacijom.
 • znati koristiti komunikacijske alate i kanale za ostvarivanje društvenih procesa
 • misliti i raditi kritički i kreativno u organizaciji, ali i kao lider u timu

Na diplomskome studiju stječu se znanja koja mogu biti nediferencirana u području informatike i komunikologije ili kroz izborne predmete više praktički usmjerena u specifična područja informatike i komunikologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja informatike i komunikologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualizirani kurikulum.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija informatike i komunikologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija informatike i komunikologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • magistar informatike i komunikologije može kompetentno sudjelovati u realizaciji raznolikih razvojnih i akcijskih istraživanja, u istraživanjima informacijskih i komunikacijskih analiza suvremenih društvenih, gospodarskih i političkih procesa, uključujući djelovanje svih komunikacijskih čimbenika i javnoga mišljenja
 • uspješno raditi i surađivati na unaprjeđivanju poslovnih procesa u organizacijama, ustanovama i informacijskim središtima u kojima su potrebna znanja organizacije i izgradnje informacijskih sustava, internetskog programiranja, izgradnje i upravljanja bazama podataka
 • u svim znanstvenim i profesionalnim institucijama društveno-humanističkoga usmjerenja, na mjestima vezanim za informacijske i komunikacijske poslove
 • u istraživačkim –javnim i privatnim –institutima, i drugim društvenim, političkim (stranačkim, općinskim, županijskim/kantonalnim, entitetskim i državnim) i profesionalnim (strukovnim, sindikalnim) organizacijama
 • u medijskim kućama, reklamnim i marketinškim odjelima i agencijama, u odjelima za odnose s javnošću tijela, ustanova, organizacija i poduzeća, kao stručnjaci za odnose s javnošću političkih stranaka, kulturnih ustanova, nevladinih organizacija, državnih i javnih službi
 • kao nastavnici medijske kulture, informatike u školama , na visokoškolskim ustanovama.
Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa informatike i komunikologije, stječe se zvanje magistra informatike i komunikologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) informatike i komunikologije, s naznakom smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.