Zajedničkim službama upravlja Glavni tajnik Sveučilišta.

Glavni tajnik zastupa Sveučilište pred pravosudnim i upravnim tijelima, obavlja pravne poslove koji se odnose na statusne promjene Sveučilišta te poslove vezane za upis u sudski i druge registre, sastavlja ugovore o poslovanju s trećim osobama, daje pravne i stručne savjete i mišljenja nadležnim tijelima i suradnicima, izrađuje opće akte Sveučilišta i Fakulteta, vodi preliminarne pregovore s drugim visokim učilištima u zemlji i inozemstvu o međusobnim odnosima izvan nastavnoga i znanstvenog rada, na temelju ovlasti dobivenih od rektora i Senata, koordinira poslove integriranja Sveučilišta u sveučilišne udruge u zemlji i  inozemstvu, koordinira rad voditelja službi i ureda Rektorata, priprema i organizira poslove oko osnivanja ustanova, zaklada, fondacija, centara, udruga i drugih pravnih osoba, kojih je osnivač Sveučilište itd..

O UREDU GLAVNOG TAJNIKA

Dragana Jerković, dipl. iur.

Glavna tajnica Sveučilišta Hercegovina