DIPLOMSKI STUDIJ EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Diplomski studijski program Ekologije i zaštite okoliša na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti obrazovanja, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu ekologija i zaštita okoliša je organizirana kao dvopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij ekologije i zaštite okoliša organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija ekologije i zaštite okoliša studenta priprema za samostalnu profesionalnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Ekologija i zaštita okoliša - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Adresa 1: Kraljice Mira 3A Bijakovići Međugorje

Adresa 2: Kneza M. Viševića Humskog, Mostar

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Ekologija i zaštita okoliša izvodi se na hrvatskom jeziku.

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) ekologije i zaštite okoliša ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija ekologije i zaštite okoliša nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Na Sveučilištu Hercegovina, diplomski studijskog programa Ekologije i zaštita okoliša student stječe znanja iz kolegija koji pripadaju prirodnim znanostima,  biotehničkim i društvenim znanostima.

Od posebne su važnosti kolegiji koji studentu omogućuju stjecanje znanja uz koja će mu biti omogućeno da:

  • prepozna i otkrije uzroke i posljedice onečišćenja okoliša,
  • prepozna štetne utjecaje onečišćenja na čovjeka, biljni i životinjski svijet,
  • da predlaže najbolja rješenja za ublažavanje ili sanaciju nastalih onečišćenja,
  • da, u cilju zaštite, predlaže mjere prevencije,
  • da sudjeluje u izradi studijskih projekata i elaborata iz oblasti zaštite okoliša.

Navedenim interdisciplinarnin pristupom studentu je omogućeno stjecanje znanja iz različitih područja uz njihovo međusobno povezivanje. Priroda ovog studija je takva da je sam teorijski pristup nije dovoljan, pa se u toku studija organizira terenska i praktična nastava čiji je cilj da se student upozna sa praktičnom primjenom prethodno stečenih teorijskih znanja.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša omogućuje širok spektar zanimanja:

  • Stručni suradnika iz oblasti zaštite okoliša u zavodima, institutima, laboratorijama, a koji je osposobljen da sudjeluje u izradi elaborata, planova, lokalnih strategija održivog razvoja i zaštite okoliša,
  • Kreativnog menadžera koji će u svome radu uvijek polaziti od unapređenja i ulaganja u okoliš i koji će konkurentsku sposobnost svojih organizacija izgrađivati na osnovu odnosa prema okolišu,
  • Menadžera koji će izravno raditi na poslovima operativnog sprovođenja zaštite okoliša unutar različitih tvrtki javnih i privatnih poduzeća koja se bave prevencijom i zbrinjavanjem onečišćenja okoliša,
  • Suradnika u vaspitno – obrazovnim ustanovama.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij Ekologije i zaštite okoliša na Sveučilištu Hercegovina znatno je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Završetkom diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša stječe se akademski naziv: magistar/ca  ekologije i zaštite okoliša.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.
Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

TPO fondacija će, u okviru projekta UNIGEM, u četvrtak 25.11.2021 u 16:00 sati organizirati online panel diskusiju na temu “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”.  Link: https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09
Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol na temu Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) održat će se 24.11.2021. u hotelu Mepas. Prezentaciju na temu “Na pola puta – jesu li reforme prioriteta omogućile kvalitetnije priznavanje i mobilnost?” održat će mr. sc. Marko-Antonio Brkić, Sveučilište “Hercegovina” Dnevni red preuzmite OVDJE

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.