DIPLOMSKI STUDIJ EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Diplomski studijski program ekologija i zaštita okoliša na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti obrazovanja, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu ekologija i zaštita okoliša je organizirana kao dvopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij ekologije i zaštite okoliša organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija ekologije i zaštite okoliša studenta priprema za samostalnu profesionalnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Ekologija i zaštita okoliša - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu ekologija i zaštita okoliša izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) ekologije i zaštite okoliša ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija ekologije i zaštite okoliša nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Na Sveučilištu Hercegovina, diplomski studijskog programa Ekologije i zaštita okoliša student stječe znanja iz kolegija koji pripadaju prirodnim znanostima,  biotehničkim i društvenim znanostima.

Od posebne su važnosti kolegiji koji studentu omogućuju stjecanje znanja uz koja će mu biti omogućeno da:

  • prepozna i otkrije uzroke i posljedice onečišćenja okoliša,
  • prepozna štetne utjecaje onečišćenja na čovjeka, biljni i životinjski svijet,
  • da predlaže najbolja rješenja za ublažavanje ili sanaciju nastalih onečišćenja,
  • da, u cilju zaštite, predlaže mjere prevencije,
  • da sudjeluje u izradi studijskih projekata i elaborata iz oblasti zaštite okoliša.

Navedenim interdisciplinarnin pristupom studentu je omogućeno stjecanje znanja iz različitih područja uz njihovo međusobno povezivanje. Priroda ovog studija je takva da je sam teorijski pristup nije dovoljan, pa se u toku studija organizira terenska i praktična nastava čiji je cilj da se student upozna sa praktičnom primjenom prethodno stečenih teorijskih znanja.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša omogućuje širok spektar zanimanja:

  • Stručni suradnika iz oblasti zaštite okoliša u zavodima, institutima, laboratorijama, a koji je osposobljen da sudjeluje u izradi elaborata, planova, lokalnih strategija održivog razvoja i zaštite okoliša,
  • Kreativnog menadžera koji će u svome radu uvijek polaziti od unapređenja i ulaganja u okoliš i koji će konkurentsku sposobnost svojih organizacija izgrađivati na osnovu odnosa prema okolišu,
  • Menadžera koji će izravno raditi na poslovima operativnog sprovođenja zaštite okoliša unutar različitih tvrtki javnih i privatnih poduzeća koja se bave prevencijom i zbrinjavanjem onečišćenja okoliša,
  • Suradnika u vaspitno – obrazovnim ustanovama.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij Ekologije i zaštite okoliša na Sveučilištu Hercegovina djelomično je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa ekologija i zaštita okoliša, stječe se zvanje magistra (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) ekologije i zaštite okoliša.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

Najavljujemo niz aktivnosti kojima će se Sveučilište Hercegovina uključiti u podizanje stručnih kompetencija svih odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa, defektologa, ravnatelja i drugih stručnih suradnika u predškolskim i školskim ustanovama na području Hercegovine. Prva takva aktivnost bit će webinar povodom Međunarodnog dana odgoja i obrazovanja – 24. siječnja – koji se obilježava od 2019. godine, na temelju odluke Glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Ovogodišnje središnje obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja UNESCO obilježava Međunarodnim danom pod nazivom „Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVID-19“, u suradnji s UNESCO-vim uredom u New Yorku, UNHQ, Globalnim partnerstvom za obrazovanje i Centrom za interdisciplinarne studije (CRI), uz sudjelovanje partnera iz Globalne koalicije za obrazovanje. Naglasak će biti na tri ključna segmenta: heroji učenja, inovacije i…

NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Sveučilište Hercegovina raspisuje: N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu Sveučilište Hercegovina, Zajedničke službe, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje  s naznakom „Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.    Mostar, 14. siječnja  2021.       
Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Na fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Andrea Vlašić, student poslijediplomskog/ doktorskog studija branit će doktorski rad na temu: ,,Stresni životni događaji, agresivnost i tip d ličnosti kao prediktori infarkta miokarda“. Obrana će se održat 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem s početkom u 11,00 sati. Povjerenstvo za obranu dr. sc. Nedjeljka Gajanović, profesorica emeritus, predsjednicadr. sc. Dorđe Čekrlija, docent, člandr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, član.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.