DIPLOMSKI STUDIJ EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Diplomski studijski program ekologija i zaštita okoliša na Sveučilištu Hercegovina ima jasno definiranu svrhu i ulogu u obrazovnom sustavu, dostupnu široj javnosti. Program je koncipiran tako da prati i primjenjuje sve inovacije i uopće znanstvene spoznaje i postignuća iz oblasti obrazovanja, a također i osnovne pravce razvoja visokog obrazovanja, kao i ključne standarde Bolonjskog procesa. Na ovom Sveučilištu ekologija i zaštita okoliša je organizirana kao dvopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Diplomski studij ekologije i zaštite okoliša organiziran je kroz četiri semestra ili dvije godine studija. Tijekom diplomskog studija student je dužan skupiti minimalno 120 ECTS bodova (što zajedno s prvim ciklusom studija nosi ukupno 300 ECTS bodova), a studij završava polaganjem diplomskog ispita. Ovaj ciklus studija ekologije i zaštite okoliša studenta priprema za samostalnu profesionalnu djelatnost ili za nastavak obrazovanja na trećem ciklusu studija (poslijediplomski ili doktorski studij).

Ekologija i zaštita okoliša - smjerovi
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu ekologija i zaštita okoliša izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) ekologije i zaštite okoliša ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija ekologije i zaštite okoliša nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Na Sveučilištu Hercegovina, diplomski studijskog programa Ekologije i zaštita okoliša student stječe znanja iz kolegija koji pripadaju prirodnim znanostima,  biotehničkim i društvenim znanostima.

Od posebne su važnosti kolegiji koji studentu omogućuju stjecanje znanja uz koja će mu biti omogućeno da:

  • prepozna i otkrije uzroke i posljedice onečišćenja okoliša,
  • prepozna štetne utjecaje onečišćenja na čovjeka, biljni i životinjski svijet,
  • da predlaže najbolja rješenja za ublažavanje ili sanaciju nastalih onečišćenja,
  • da, u cilju zaštite, predlaže mjere prevencije,
  • da sudjeluje u izradi studijskih projekata i elaborata iz oblasti zaštite okoliša.

Navedenim interdisciplinarnin pristupom studentu je omogućeno stjecanje znanja iz različitih područja uz njihovo međusobno povezivanje. Priroda ovog studija je takva da je sam teorijski pristup nije dovoljan, pa se u toku studija organizira terenska i praktična nastava čiji je cilj da se student upozna sa praktičnom primjenom prethodno stečenih teorijskih znanja.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija ekologije i zaštite okoliša omogućuje širok spektar zanimanja:

  • Stručni suradnika iz oblasti zaštite okoliša u zavodima, institutima, laboratorijama, a koji je osposobljen da sudjeluje u izradi elaborata, planova, lokalnih strategija održivog razvoja i zaštite okoliša,
  • Kreativnog menadžera koji će u svome radu uvijek polaziti od unapređenja i ulaganja u okoliš i koji će konkurentsku sposobnost svojih organizacija izgrađivati na osnovu odnosa prema okolišu,
  • Menadžera koji će izravno raditi na poslovima operativnog sprovođenja zaštite okoliša unutar različitih tvrtki javnih i privatnih poduzeća koja se bave prevencijom i zbrinjavanjem onečišćenja okoliša,
  • Suradnika u vaspitno – obrazovnim ustanovama.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij Ekologije i zaštite okoliša na Sveučilištu Hercegovina djelomično je usklađen je sa srodnim studijama u Bosni i Hercegovini, okruženju i zemljama EU.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa ekologija i zaštita okoliša, stječe se zvanje magistra (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) ekologije i zaštite okoliša.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.