Edukacija i obuka djelatnika Sveučilišta u području međunarodne mobilnosti i akademskog priznavanja

Edukacija i obuka djelatnika Sveučilišta u području međunarodne mobilnosti i akademskog priznavanja

Djelatnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) održali su u četvrtak 11. svibnja 2023. u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u Bijakovićima edukaciju za djelatnike administrativnih službi Sveučilišta Hercegovina o temama vezanim za akademsko priznavanje i za perspektive međunarodne mobilnosti i poziciju i vrednovanje rezultata mobilnosti u postupcima akademskih priznavanja. Bilo je riječi i o izmjenama zakonskih i podzakonskih inicijativa, o preporukama CIP-a vezanim za različite projekte kojima se poboljšava transparentnost i kvaliteta akademskog priznavanja. Stručnjaci CIP-a Sanja Sudar-Mihić, Mirta Mandić Martinović i Dženan Omanović prezentirali su i najnoviji projekt posvećen praćenju učinkovitosti u provedbi odredaba tzv. “Lisabonske konvencije” pod nazivom ILIRIC, a prva sljedeća aktivnost na koju su se djelatnici Sveučilišta Hercegovina prijavili je konferencija u Neumu u sklopu ovog projekta, na kojoj će biti predstavljeni i model obrasca za priznavanje inozemnih visokoobrazovnih kvalifikacija kao i za priznavanje i vrednovanje netradicionalnih kvalifikacija i specifičnih vidova učenja.

Znanja i vještine koje su voditelji zajedničkih službi, tajništva fakulteta, sveučilišne knjižnice, studentske službe, ureda za međunarodnu suradnju i drugih ureda, službi i tijela na Sveučilištu Hercegovina stekli tijekom obuke naveli su da će koristiti kod inoviranja postojećih i donošenju novih studijskih programa. Dogovoreno je s predstavnicima CIP-a da nastavnom osoblju Sveučilišta Hercegovina održe posebnu edukaciju o principima i suvremenim trendovima koji se odnose na akademsko priznavanje, uključujući i neformalne oblike obrazovanja i automatsko priznavanje.

Odgovori