Upiši se online već danas

Program nudi postizanje pedagoških, psiholoških, metodičkih i didaktičkih kompetencija nastavnika.

Ciljevi programa

Potaknuti i razviti kompetencije kod polaznika koje su potrebne za rad s učenicima u školi. Dopunsko pedagoška skupina predmeta: metodika, psihologija, pedagogija i didaktika.

Nositelj programa:

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića.

Trajanje i organizacija:

Program počinje upisom, a završava polaganjem svih predmeta. Nastava se organizira po sustavu blok nastave u vidu predavanja, vježbi, samostalnih istraživačkih ili seminarskih radova, uz neprekidan rad s polaznicima.

Ciljana grupa

Program je namijenjen onima koji na osnovu svog inicijalnog sveučilišnog obrazovanja ispunjavaju uvjete u pogledaju stupnja i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u osnovnim i srednjim školama, a koji tijekom studija nisu stekli  potrebne kompetencije.

Uvjeti upisa:

Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje imaju uvjete za zapošljavanje u osnovnoj ili srednjoj školi, a nemaju potrebne pedagoške kompetencije definirane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonom o strukovnom obrazovanju.

Cijena za upis na program iznosi 50 KM.

Kandidat za polaganje ispita u okviru programa dopunsko pedagoškog obrazovanja (DPO) plaća iznos od 300,00 KM po ispitu

Završetkom programa polaznici stječu pedagoške kompetencije za izvođenje nastave.

Dokumenti potrebi za upis

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac i dostaviti  dokumentaciju.
Dokumentacija koja je potrebna:
– diploma prethodno završenog obrazovanja
– rodni list
– životopis
– uplatnica od 50 KM za upisninu.

Uvjet za uspješan završetak programa

Položena sva četiri predmeta (metodika, psihologija, pedagogija i didaktika). Polaznici dobivaju potvrdnicu, uvjerenje o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Ukupni troškovi programa

Ukupni troškovi programa su 1300 KM koji pokrivaju troškove upisa, ispita, te potvrdnicu)

PRIJAVA ZA UPIS (pdf)

Upiši se online već danas