Upiši se online već danas

Program nudi postizanje pedagoških, psiholoških, metodičkih i didaktičkih kompetencija nastavnika.

Ciljevi programa

Potaknuti i razviti kompetencije kod polaznika koje su potrebne za rad s učenicima u školi. Dopunsko pedagoška skupina predmeta: metodika, psihologija, pedagogija i didaktika.

Nositelj programa:

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića.

Trajanje i organizacija:

Program počinje upisom, a završava polaganjem svih predmeta. Nastava se organizira po sustavu blok nastave u vidu predavanja, vježbi, samostalnih istraživačkih ili seminarskih radova, uz neprekidan rad s polaznicima.

Ciljana grupa

Program je namijenjen onima koji na osnovu svog inicijalnog sveučilišnog obrazovanja ispunjavaju uvjete u pogledaju stupnja i vrste obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika u osnovnim i srednjim školama, a koji tijekom studija nisu stekli  potrebne kompetencije.

Uvjeti upisa:

Pravo upisa imaju osobe koje su završile preddiplomski ili diplomski studij ili predbolonjski dodiplomski studij te sve osobe koje imaju uvjete za zapošljavanje u osnovnoj ili srednjoj školi, a nemaju potrebne pedagoške kompetencije definirane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i Zakonom o strukovnom obrazovanju.

Cijena za upis na program iznosi 50 KM.

Završetkom programa polaznici stječu pedagoške kompetencije za izvođenje nastave.

Dokumenti potrebi za upis

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavni obrazac i dostaviti  dokumentaciju.
Dokumentacija koja je potrebna:
– diploma prethodno završenog obrazovanja
– rodni list
– životopis
– uplatnica od 50 KM za upisninu.

Uvjet za uspješan završetak programa

Položena sva četiri predmeta (metodika, psihologija, pedagogija i didaktika). Polaznici dobivaju potvrdnicu, uvjerenje o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.

Upiši se online već danas