PREDDIPLOMSKI STUDIJ DEFEKTOLOGIJE

 • Volite djecu?
 • Želite naučiti kako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija?
 • Želite studirati uz kvalitetnu praksu?
 • Tražite vrhunske stručnjake od kojih ste spremni učiti?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij defektologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim defektologijskim  spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu defektologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Cilj preddiplomskog studija defektologije  jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti defektologije, točnije temeljno opće znanje defektologije kao znanosti i struke:

 • za opću primjenu specifičnih odgojno obrazovnih metoda, postupaka oblika rada i načina edukacije i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju
 • ranu detekciju, prevenciju, procjenu, dijagnostiku, rehabilitaciju i edukaciju djece i osoba s teškoćama u razvoju, uz nadzor magistre struke
 • rad s djecom i drugim osobama s govorno – jezičnim poteškoćama uz nadzor magistre struke iz više logopedskih subdisciplina ili oblasti (poremećaja glasa, poremećaja sluha i slušanja, mucanja, logopedske dijagnostike, fonološki artikulacijskih poremećaja, govorom djece s autizmom) i raznim teškoćama u socijalnoj integraciji (školska logopedija).
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu defektologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ako je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • Demonstracija znanja i razumijevanje temeljnih područja defektologije.
 • Primjena znanja i vještina iz područja metodoloških i tehnologijskih sposobnosti.
 • Kreativno poduzimanje inicijative i primjena kritičkog mišljenja u znanstvenom i stručnom pristupu.
 • Korištenje akademskog načina komuniciranja, sposobnost timskog i samostalnog rada u istraživanjima i daljnjem usavršavanju.
 • Uporaba adekvatnih metoda, primjenjivih u defektološkom (logopedskom) radu, u istraživanjima i zajedničkim aktivnostima.
 • Priprema za organizaciju rada i prezentiranje nalaza struke odgovarajućim partnerima.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija defektologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija defektologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • Obrazovanje (osobni asistenti, stručni suradnici u nastavi pod nadzorom magistre struke) – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove itd.
 • Edukacijsko – rehabilitacijske ustanove
 • Socijalne ustanove
 • Udruge za djecu sa poteškoćama u razvoju
 • Samostalna djelatnost.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij defektologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  u najvećoj mjeri s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu defektologije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija te je ovaj studijski program usporediv sa studijskim programima u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo) i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program defektologije integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa defektologija, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) humanističkih znanosti, s naznakom smjera (smjer edukacija i rehabilitacija / školska logopedija).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine, četvrtak 25.11.2021. godine je neradni dan na Sveučilištu Hercegovina.
Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

Online panel diskusija: Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja

TPO fondacija će, u okviru projekta UNIGEM, u četvrtak 25.11.2021 u 16:00 sati organizirati online panel diskusiju na temu “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”.  Link: https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09
Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol „Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost“

Okrugli stol na temu Reforma visokog obrazovanja – utjecaj na priznavanje i mobilnost, u organizaciji Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja (CIP) održat će se 24.11.2021. u hotelu Mepas. Prezentaciju na temu “Na pola puta – jesu li reforme prioriteta omogućile kvalitetnije priznavanje i mobilnost?” održat će mr. sc. Marko-Antonio Brkić, Sveučilište “Hercegovina” Dnevni red preuzmite OVDJE

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.