PREDDIPLOMSKI STUDIJ DEFEKTOLOGIJE

Studij defektologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim defektologijskim  spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu defektologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Cilj preddiplomskog studija defektologije  jeste omogućiti studentima orijentaciju u znanosti defektologije, točnije temeljno opće znanje defektologije kao znanosti i struke:

 • za opću primjenu specifičnih odgojno obrazovnih metoda, postupaka oblika rada i načina edukacije i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju
 • ranu detekciju, prevenciju, procjenu, dijagnostiku, rehabilitaciju i edukaciju djece i osoba s teškoćama u razvoju, uz nadzor magistre struke
 • rad s djecom i drugim osobama s govorno – jezičnim poteškoćama uz nadzor magistre struke iz više logopedskih subdisciplina ili oblasti (poremećaja glasa, poremećaja sluha i slušanja, mucanja, logopedske dijagnostike, fonološki artikulacijskih poremećaja, govorom djece s autizmom) i raznim teškoćama u socijalnoj integraciji (školska logopedija).
Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu defektologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

Trajanje studija

Prvi ciklus studija traje tri godine (šest semestara) i nosi 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij prvog ciklusa je završena četverogodišnja srednja škola.

Ako je srednja škola završena izvan BiH potrebno je uvjerenje o priznavanju (nostrifikaciji).

Ključne kompetencije koje student stječe nakon završetka preddiplomskog studija su:

 • Demonstracija znanja i razumijevanje temeljnih područja defektologije.
 • Primjena znanja i vještina iz područja metodoloških i tehnologijskih sposobnosti.
 • Kreativno poduzimanje inicijative i primjena kritičkog mišljenja u znanstvenom i stručnom pristupu.
 • Korištenje akademskog načina komuniciranja, sposobnost timskog i samostalnog rada u istraživanjima i daljnjem usavršavanju.
 • Uporaba adekvatnih metoda, primjenjivih u defektološkom (logopedskom) radu, u istraživanjima i zajedničkim aktivnostima.
 • Priprema za organizaciju rada i prezentiranje nalaza struke odgovarajućim partnerima.

Uvjet za pristupanje obrani završnog ispita su položeni svi ispiti s preddiplomskog studija defektologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje preddiplomskog studija defektologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • Obrazovanje (osobni asistenti, stručni suradnici u nastavi pod nadzorom magistre struke) – predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove itd.
 • Edukacijsko – rehabilitacijske ustanove
 • Socijalne ustanove
 • Udruge za djecu sa poteškoćama u razvoju
 • Samostalna djelatnost.

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

Studij defektologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  u najvećoj mjeri s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu defektologije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija te je ovaj studijski program usporediv sa studijskim programima u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo) i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program defektologije integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Po završetku preddiplomskog studijskog programa defektologija, stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika/-ce (bacc.) i stručni naziv prvostupnik/-ca (baccalaureus/baccalaurea) humanističkih znanosti, s naznakom smjera (smjer edukacija i rehabilitacija / školska logopedija).

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.