DIPLOMSKI STUDIJ DEFEKTOLOGIJE

Studij defektologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim defektologijskim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu defektologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

 

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

 

 

Jezik na kojem se izvodi studijski program

 

Nastava na studijskom programu Defektologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

 

 

Trajanje studija

 

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

 

 

Uvjeti upisa

 

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) defektologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija defektologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija defektologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima defektološke djelatnosti.

Osim toga, cilj drugog ciklusa defektologije je osposobiti studente za:

 

  • primjenu specifičnih odgojno obrazovnih metoda, postupaka oblika rada i načina edukacije i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju
  • edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu, pisanje nalaza i mišljenja te pravljenje individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za rad s osobama s teškoćama u razvoju
  • ranu detekciju, prevenciju, procjenu, dijagnostiku, rani tretman, rehabilitaciju i edukaciju djece i osoba s teškoćama u razvoju, s visokom razinom znanja iz ovih kolegija u teorijskom i praktičnom smislu
  • rad s djecom i drugim osobama s govorno – jezičnim poteškoćama iz više logopedskih subdisciplina ili oblasti (poremećaja glasa, disleksije, disgrafije, poremećaja sluha i slušanja, mucanja, logopedske dijagnostike, fonološki artikulacijskih poremećaja, razvojno jezičke poremećaja, govorom djece s autizmom, govorom osoba sa afazijom) i raznim teškoćama u socijalnoj integraciji (školska logopedija)

 

Praktičan rad u konkretnim institucijama omogućit će studentu da se upozna s različitim pristupima u radu, osobama, poteškoćama kao i stjecanju vještina i znanja da ovlada situacijom i u složenijim dešavanjima.

 

 

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija defektologije.

 

 

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

 

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija defektologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 

  • Obrazovanje (osobni asistenti, stručni suradnici u nastavi) – specijalne škole, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove itd.
  • Edukacijsko – rehabilitacijske ustanove
  • Socijalne ustanove
  • Medicinske ustanove kao savjetnik za ranu intervenciju
  • Udruge za djecu sa poteškoćama u razvoju
  • Samostalna djelatnost

 

 

 

 

 

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

 

Studij defektologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  u najvećoj mjeri s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu defektologije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija te je ovaj studijski program usporediv sa studijskim programima u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo) i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program defektologije integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

 

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa defektologije, stječe se zvanje magistra defektologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) defektologije, s naznakom smjera.

 

 

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381202253753787 (UniCredit banka)

SWIFT: UNCRBA22

IBAN: BA39 3381 3048 1239 1458

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Vijesti sa studija i nastave:

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Obavještavamo Vas da zbog kolektivnog godišnjeg odmora Sveučilište Hercegovina neće raditi od 15. 7. 2020. do 17. 8. 2020. godine. Prvi radni dan je utorak 18. 8. 2020. godine.
Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada

11.7.2020. godine na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, studentica Željka Bošnjak obranila je diplomski rad pod nazivom “Disleksija kao teškoća u učenju djece u Osnovnoj školi”. Mentor: dr. Ahmet Kantić Predsjednik povjerenstva: dr. Elvira Mujkanović član: dr. Ivana Babić
Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Zaključene prijave za Znanstveni kolokvij OČIMA DJETETA

Obavještavamo vas da je Organizacijski odbor Znanstvenog kolokvija OČIMA DJETETA Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj zaključio pristigle prijave sudionika. Održavanje Znanstvenog kolokvija je planirano za 25. i 26. rujna 2020. godine a pozvani predavači su: dr. sc. Milica Andevski, redovna profesorica Univerzitet u Novom Sadu dr. sc. Dunja Anđić, izvanredna profesorica, Sveučilište u Rijeci dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ, izvanredna profesorica, Sveučilište u Splitu ddr. sc. Milenko Kundačina, profesor emeritus Sveučilište Hercegovina, Mostar S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19, a ukoliko se stanje u rujnu ne stabilizira, planiramo održati on-line Kolokvij.O svim detaljima ćete biti blagovremeno obaviješteni. Za sva dodatna pitanja možete se javiti na e-mail: znanstveni.skup@hercegovina.edu.ba.  

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.