DIPLOMSKI STUDIJ DEFEKTOLOGIJE

 • Želite naučiti kako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija?
 • Želite studirati uz kvalitetnu praksu?
 • Tražite vrhunske stručnjake od kojih ste spremni učiti?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij defektologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim defektologijskim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu defektologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

 

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

 

 

Jezik na kojem se izvodi studijski program

 

Nastava na studijskom programu Defektologija izvodi se na hrvatskom (i srodnim južnoslavenskim jezicima) a dijelovi studija mogu se izvoditi i na engleskom jeziku

 

 

Trajanje studija

 

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

 

 

Uvjeti upisa

 

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) defektologije ili srodnog studija.

Ukoliko prvi ciklus studija defektologije nije završen na Sveučilištu Hercegovina potrebno je rješenje o akademskom priznavanju.

Cilj diplomskog studija defektologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima defektološke djelatnosti.

Osim toga, cilj drugog ciklusa defektologije je osposobiti studente za:

 

 • primjenu specifičnih odgojno obrazovnih metoda, postupaka oblika rada i načina edukacije i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju
 • edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu, pisanje nalaza i mišljenja te pravljenje individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za rad s osobama s teškoćama u razvoju
 • ranu detekciju, prevenciju, procjenu, dijagnostiku, rani tretman, rehabilitaciju i edukaciju djece i osoba s teškoćama u razvoju, s visokom razinom znanja iz ovih kolegija u teorijskom i praktičnom smislu
 • rad s djecom i drugim osobama s govorno – jezičnim poteškoćama iz više logopedskih subdisciplina ili oblasti (poremećaja glasa, disleksije, disgrafije, poremećaja sluha i slušanja, mucanja, logopedske dijagnostike, fonološki artikulacijskih poremećaja, razvojno jezičke poremećaja, govorom djece s autizmom, govorom osoba sa afazijom) i raznim teškoćama u socijalnoj integraciji (školska logopedija)

 

Praktičan rad u konkretnim institucijama omogućit će studentu da se upozna s različitim pristupima u radu, osobama, poteškoćama kao i stjecanju vještina i znanja da ovlada situacijom i u složenijim dešavanjima.

 

 

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija defektologije.

 

 

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

 

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija defektologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 

 • Obrazovanje (osobni asistenti, stručni suradnici u nastavi) – specijalne škole, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove itd.
 • Edukacijsko – rehabilitacijske ustanove
 • Socijalne ustanove
 • Medicinske ustanove kao savjetnik za ranu intervenciju
 • Udruge za djecu sa poteškoćama u razvoju
 • Samostalna djelatnost

 

 

 

 

 

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

 

Studij defektologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  u najvećoj mjeri s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu defektologije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija te je ovaj studijski program usporediv sa studijskim programima u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo) i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program defektologije integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 327 – 808

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

 

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa defektologije, stječe se zvanje magistra defektologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) defektologije, s naznakom smjera.

 

 

Vijesti sa studija i nastave:

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

WEBINAR - 23.1.2021. u 9 sati

Najavljujemo niz aktivnosti kojima će se Sveučilište Hercegovina uključiti u podizanje stručnih kompetencija svih odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa, defektologa, ravnatelja i drugih stručnih suradnika u predškolskim i školskim ustanovama na području Hercegovine. Prva takva aktivnost bit će webinar povodom Međunarodnog dana odgoja i obrazovanja – 24. siječnja – koji se obilježava od 2019. godine, na temelju odluke Glavne skupštine Ujedinjenih naroda. Ovogodišnje središnje obilježavanje Međunarodnog dana obrazovanja UNESCO obilježava Međunarodnim danom pod nazivom „Oporavak i revitalizacija obrazovanja za generaciju COVID-19“, u suradnji s UNESCO-vim uredom u New Yorku, UNHQ, Globalnim partnerstvom za obrazovanje i Centrom za interdisciplinarne studije (CRI), uz sudjelovanje partnera iz Globalne koalicije za obrazovanje. Naglasak će biti na tri ključna segmenta: heroji učenja, inovacije i…

NATJEČAJ za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja

Sveučilište Hercegovina raspisuje: N A T J E Č A J za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja Prijave sa svim dokazima potrebno je dostaviti u roku 15 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave na natječaj, s potrebnim prilozima, dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, putem preporučene pošte na adresu Sveučilište Hercegovina, Zajedničke službe, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 Međugorje  s naznakom „Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja.“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.    Mostar, 14. siječnja  2021.       
Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Obrana doktorskog rada - Andrea Vlašić

Na fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Andrea Vlašić, student poslijediplomskog/ doktorskog studija branit će doktorski rad na temu: ,,Stresni životni događaji, agresivnost i tip d ličnosti kao prediktori infarkta miokarda“. Obrana će se održat 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem s početkom u 11,00 sati. Povjerenstvo za obranu dr. sc. Nedjeljka Gajanović, profesorica emeritus, predsjednicadr. sc. Dorđe Čekrlija, docent, člandr. sc. Azra Peterschik, izvanredna profesorica, član.

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.