DIPLOMSKI STUDIJ DEFEKTOLOGIJE

 • Želite naučiti kako pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija?
 • Želite studirati uz kvalitetnu praksu?
 • Tražite vrhunske stručnjake od kojih ste spremni učiti?

Na pravom ste mjestu!

DOBRO DOŠLI …

Studij defektologije pri Sveučilištu Hercegovina temelji se na suvremenim, znanstveno utemeljenim defektologijskim spoznajama i preporučenim praksama djelovanja. Na ovom sveučilištu defektologija je organizirana kao jednopredmetni studij, kroz tri ciklusa studiranja: preddiplomski, diplomski i doktorski studij.

Informacije o studijskom programu

Nositelj studija

Sveučilište Hercegovina, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Adresa 1: Kraljice Mira 3A Bijakovići Međugorje

Adresa 2: Kneza M. Viševića Humskog, Mostar

Jezik na kojem se izvodi studijski program

Nastava na studijskom programu Defektologija izvodi se na hrvatskom engleskom jeziku.

Trajanje studija

Drugi ciklus studija traje dvije godine (četiri semestra) i nosi 120 ECTS bodova (zajedno s prvim ciklusom ukupno 300 ECTS bodova).

Uvjeti upisa

Uvjet za upis na studij drugog ciklusa (diplomski/master studij) je završen prvi ciklus (preddiplomski studij) defektologije ili srodnog studija.

Cilj diplomskog studija defektologije je omogućiti studentima stjecanje širokog raspona znanja, specifičnih profesionalnih vještina i općih kompetencija koje se mogu demonstrirati u svim područjima defektološke djelatnosti.

Osim toga, cilj drugog ciklusa defektologije je osposobiti studente za:

 • primjenu specifičnih odgojno obrazovnih metoda, postupaka oblika rada i načina edukacije i rehabilitacije osoba s teškoćama u razvoju
 • edukacijsko-rehabilitacijsku procjenu, pisanje nalaza i mišljenja te pravljenje individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa za rad s osobama s teškoćama u razvoju
 • ranu detekciju, prevenciju, procjenu, dijagnostiku, rani tretman, rehabilitaciju i edukaciju djece i osoba s teškoćama u razvoju, s visokom razinom znanja iz ovih kolegija u teorijskom i praktičnom smislu
 • rad s djecom i drugim osobama s govorno – jezičnim poteškoćama iz više logopedskih subdisciplina ili oblasti (poremećaja glasa, disleksije, disgrafije, poremećaja sluha i slušanja, mucanja, logopedske dijagnostike, fonološki artikulacijskih poremećaja, razvojno jezičke poremećaja, govorom djece s autizmom, govorom osoba sa afazijom) i raznim teškoćama u socijalnoj integraciji (školska logopedija)

Praktičan rad u konkretnim institucijama omogućit će studentu da se upozna s različitim pristupima u radu, osobama, poteškoćama kao i stjecanju vještina i znanja da ovlada situacijom i u složenijim dešavanjima.

Uvjet za pristupanje obrani diplomskog ispita su položeni svi ispiti s diplomskog studija defektologije.

Mogućnosti zapošljavanja po završetku studija

Stečena znanja i okončanje diplomskog studija defektologije omogućuju zapošljavanje u različitim sferama ljudskog djelovanja:

 • Obrazovanje (osobni asistenti, stručni suradnici u nastavi) – specijalne škole, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, visokoškolske ustanove itd.
 • Edukacijsko – rehabilitacijske ustanove
 • Socijalne ustanove
 • Medicinske ustanove kao savjetnik za ranu intervenciju
 • Udruge za djecu sa poteškoćama u razvoju
 • Samostalna djelatnost

Usporedivost studijskog programa sa srodnim programima na VŠU u Bosni i Hercegovini i zemljama EU

 

Studij defektologije na Sveučilištu Hercegovina usklađen je sa strukturom studija preporučenom Bolonjskom deklaracijom te srodnim akreditiranim programima istog programa u BiH i okruženju. Nastavni plan i program usuglašen je  u najvećoj mjeri s planovima i programima odgovarajućih europskih sveučilišta usklađenih s načelima Bolonjske deklaracije. Zbog suvremenoga pristupa planu i programu, oblicima nastave i znanstveno-istraživačkoj orijentaciji na studijskom programu defektologije osigurava se kvaliteta i istovrsnost studija te je ovaj studijski program usporediv sa studijskim programima u BiH (Pedagoški fakultet, Sarajevo) i u regiji (Učiteljski fakultet, Zagreb i Učiteljski fakultet Beograd) prema nastavnim predmetima i sadržajima koji se u njima nalaze.

Studijski program defektologije integrira temeljne znanosti, izvrsno obrazovanje, stručne standarde i etička načela te priprema studente za sve izazove što ih postavlja suvremena znanost.

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

Završetkom diplomskog studija defektologije stječe se akademski naziv: magistar-ica defektologije, odgovarajućeg smjera.

Kontakti

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

tel: +387 (36) 650 – 355

e-mail: info@hercegovina.edu.ba

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

tel: + 387 (36) 651 – 828 (Bijakovići)

tel: + 387 (36) 841 – 007 (Mostar)

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

BROJ BANKOVNOG RAČUNA (UniCredit banka) 
Za uplate u BiH
3381202253753787(uplate u KM)
 
Za uplate iz inozemstva:

IBAN: BA393381204853754106 (uplate u KN ili EUR)

SWIFT: UNCRBA22

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

tel: + 387 (36) 841 – 007

e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova banka)

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studija

Akademska titula i stručni naziv koji se stječe završetkom studijskog programa

 

Po završetku diplomskog (master) studijskog programa defektologije, stječe se zvanje magistra defektologije (mag.) i stručni naziv magistar/magistra (master) defektologije, s naznakom smjera.

 

 

Vijesti sa studija i nastave:

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Poziv na znanstveni kolokvij "Očima djeteta"

Sveučilište Hercegovina organizira znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem “Očima djeteta”. Tema ovogodišnjeg kolokvija je: Izazovi obitelji u suvremenom svijetu – Pravo na obitelj ili prava obitelji. Pozvani predavači su: dr.sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu; dr.sc. Karolina Tadić-Lesko, docentica iz Centra za socijalni rad Grada Mostara, te Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač Veleučilišta “Lavoslav Ružička” u Vukovaru. Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i…
Obavijest o neradnom danu

Obavijest o neradnom danu

Sukladno akademskom kalendaru, povodom blagdana Tijelova, četvrtak 16.6.2022. je neradni dan na Sveučilištu.
Natječaj za upis studenata 2022./23.

Natječaj za upis studenata 2022./23.

Temeljem članka 80. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ/K, i članka 93. Statuta i Odluke o upisu studenata u ak. 2022/23. godinu Senata Sveučilišta Hercegovina, na koju je nadležno Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dalo suglasnost, Senat Sveučilišta Hercegovina raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA u akademskoj 2022/23. godini Uvjeti i kriteriji upisa na studij Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo sudjelovati na Natječaju i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome. Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici…

Reklama:

Imate Pitanja ?

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.