Edukacija: Specifičnosti u radu sa slijepom i slabovidnom djecom

  • Post Author:

Edukacija će sadržavati osnove u radu i rehabilitaciji sa slijepim I slabovidnim učenicima uz primjenu simulacijskih radionica. Oblasti koje će biti obrađene su:- pristup slijepim osobama,- značaj senzorne integracije,- Brailleeovo…

Nastavi čitati Edukacija: Specifičnosti u radu sa slijepom i slabovidnom djecom

Radionica: „Izazovi adolescencije“

  • Post Author:

Adolescencija je jedan od najzahtjevnijih perioda u životu čovjeka. Zahtjevnost adolescencije ogleda se u nizu pitanja na koje adolescenti trebaju dobiti odgovore, tko sam, što želim u životu, pitanja seksualnosti,…

Nastavi čitati Radionica: „Izazovi adolescencije“

Okrugli stol: Budućnost visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

  • Post Author:

Povodom 15. obljetnice stupanja na snagu Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Sveučilište Hercegovina iz Mostara i Asocijacija rektora privatnih sveučilišta/univerziteta u Bosni i Hercegovini, organiziraju okrugli stol posvećen…

Nastavi čitati Okrugli stol: Budućnost visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Seminar: Podrška učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (PSA)

  • Post Author:

Sadržajem seminara su obuhvaćene  informacije koje se odnose na osnovne karakteristike PSA, kao i na osnovne strategije strukturiranog i bihevioralnog podučavanja u radu sa učenicima sa PSA. Strategije strukturiranog podučavanja…

Nastavi čitati Seminar: Podrška učenicima sa poremećajima iz spektra autizma (PSA)

Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije

  • Post Author:

Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije Odlukom od 23. travnja o.g. raspisuje Natječaj za izbor dekana ustrojbene jedinice Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije. Natječaj možete preuzeti u prilogu: Natječaj…

Nastavi čitati Natječaj za izbor dekana Fakulteta međunarodnih odnosa i diplomacije