Edukacija: Specifičnosti u radu sa slijepom i slabovidnom djecom

  • Post Author:

Edukacija će sadržavati osnove u radu i rehabilitaciji sa slijepim I slabovidnim učenicima uz primjenu simulacijskih radionica. Oblasti koje će biti obrađene su:- pristup slijepim osobama,- značaj senzorne integracije,- Brailleeovo…

Nastavi čitati Edukacija: Specifičnosti u radu sa slijepom i slabovidnom djecom