Započeo drugi upisni krug, 01. rujna-30. rujna 2019.

Sveučilište Hercegovina u čijem sastavu se nalaze FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA (FDZMB) iz Međugorja/Bijakovića i FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE (FMOD) iz Mostara raspisuju poziv za Drugi upisni krug.

Sveučilište Hercegovina je prvo privatno licencirano i akreditirano Sveučilište u Hercegovini. Sveučilište je dobilo rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na našem Sveučilištu prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta, što potvrđuju naši bivši studenti zaposleni širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske te diljem Europe.

Ponosimo se našom stručnošću i otvorenošću.

Na Sveučilištu Hercegovina  angažirano je više od 60 predavača iz cijele Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.

Drugi upisni krug traje od 1. rujna do 30. rujna 2019. godine na sva tri ciklusa studija:

  1. Prvi ciklus, preddiplomski studij, u trajanju od tri godine  i nosi 180 (ECTS) bodova
  2. Drugi ciklus, diplomski studij , u trajanju od dvije godine  i nosi 120 (ECTS) bodova
  3. Treći ciklus, poslijediplomski (doktorski) studij, u trajanju od tri godine i nosi 120 (ECTS) bodova.

Fakultete je moguće upisati kao redovni i kao vanredni studij, čime se olakšava

studiranje onima koji rade, ili koji nisu iz Hercegovine.

Pravo sudjelovanja na Natječaju, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani.

Kandidat koji prelazi ili je ranije studirao na drugoj visokoškolskoj ustanovi, uz dokumente potrebne za upis treba dostaviti  i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.) kako bi se izvršilo akademsko priznavanje prethodno položenih ispita .

 Nastava se izvodi po modernim i fleksibilnim planovima i programima i stječu se kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranim oblastima. Karakterizira nas velika raznovrsnost iz oblasti društvenih i multidiciplinarnih znanosti.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića

Studijski programi koji se izvode na preddiplomskim i diplomskim studijima su:

Predškolski odgoj, Razredna nastava, Socijalna pedagogija, Pedagogija, Psihologija, Defektologija, Sociologija i politologija, Ekologija i zaštita okoliša, Informatika i komunikologija, Menadžment i javna uprava, Turizam.

Studijski programi koji se izvode na doktorskim studijima su:

Pedagogija i metodika nastave, Psihologija, Defektologija – Logopedija, Sociologija, Menadžment, Turizam, Informatika i komunikologija, Ekologija i zaštita okoliša.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića u ak. 2019./20. osim u Bijakovićima nastavu će održavati i  na novoj lokaciji, u Mostaru.

Više informacija na:

Adresa:

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA (FDZMB) Bijakovići, Kraljice Mira 3A, 88266 Međugorje;

 tel: 036 / 651-828; 036/ 650-355;

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije

Studijski programi koji se izvode na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije su:

Pravo sa međunarodnim odnosima (izvode se na preddiplomskom i diplomskom studiju), Međunarodni odnosi i diplomacija (izvode se na sva tri ciklusa studija).

Više informacija na:

Adresa:

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE (FMOD)

Blajburških žrtava 100, 88 000 Mostar

tel: 036 / 651-828; 036/ 650-355;

e-mail: fdzmb@hercegovina.edu.ba

Više informacija o studijskim programima i uvjetima studiranja i upisu: www.upisi.hercegovina.edu.ba