PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Status studenta preddiplomskog studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, kao i strani državljani i osobe sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ

Status studenta diplomskog studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Diplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici  koji su završili preddiplomski sveučilišni i preddiplomski stručni studij (sveučilišni i stručni prvostupnici) i time ostvarili minimalno 180 ECTS-a kao i strani državljani nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom preddiplomskom studiju.

POSLIJEDIPLOMSKI (DOKTORSKI) STUDIJ

Status studenta poslijediplomskog (doktorskog) studija stječe se upisom u odgovarajuću godinu studija. Upis se vrši na temelju javnog natječaja.
Poslijediplomski sveučilišni studij mogu upisati pristupnici, koji su završili diplomski sveučilišni studij (magistri struke) i time ostvarili ukupno 300 ECTS-a, kao i strani državljani nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije diplome o završenom diplomskom studiju. Poslijediplomski studij mogu upisati i pristupnici koji su po ranijem sustavu završili četverogodišnji studij (VII. stupanj) i pristupnici koji imaju završenu specijalizaciju ili znanstveni magisterij.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS

– Upisni list (preuzima se u studentskoj službi ili na stranici  Sveučilišta)
– Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi ili na stranici Sveučilišta)
– Potvrda o nostrifikaciji (ili dokaz o pokrenutom postupku nostrifikacije) svjedodžbe/diplome
– Kratki životopis,
– Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih),
– Liječničko uvjerenje,
– Dokaz o uplati upisnine i prve rate školarine.
– Dvije fotografije 40X60

Ovisno o ciklusu studija koji kandidati upisuju:
– Pristupnici za preddiplomske studije trebaju dostaviti originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe,
– Pristupnici za diplomske (magistarske) studije trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.
Pristupnici za poslijediplomske (doktorske) studije trebaju dostaviti original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.