DEKANAT FAKULTETA DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR.MILENKA BRKIĆA

DEKAN

dr. sc. Radenko Udovičić, docent

 

PRODEKANICA ZA NASTAVU

dr. sc. Marija Karačić, docent

 

TAJNICA FAKULTETA

Marina Merdžan, mag.

  • 036-650-355
  • fdzmb@hercegovina.edu.ba