SEMINAR – Primjena asistivne tehnologije u logopediji

Cilj seminara:  Upoznavanje sa DLS-om, sondama i vibrofonom, kao i prikaz i primjena testnih materijala u logopediji.

Sadržaj seminara:

 • Primjena Digitalnog Logopedskog Seta (DLS) u logopediji (nova verzija software-a sa dodatnim programima za rotacizam, dyslexiu, dysathriu i sl.)
 • Primjena logopedskih sondi
 • Primjena Vibrofona u logopediji
 • Prikaz i primjena Gudinaf testa (sa podjelom testa)
 • Prikaz Edufeedback Playattention sistema u radu sa tipičnom i djecom sa poremećajima pažnje
 • Prikaz asistivne tehnologije
 • Križno lateralna kontrola tijela (BrainGym vježbe korisne u logopediji, Lazy 8s, CrossCrawl)

Ishod seminara: Stjecanje novih znanja i kompetencija u praktičnom logopedskom radu

Datum održavanja seminara:  13. 4. 2019. (subota) od 13 do 15:30 sati

Predavač:  Dr. sc. Ahmet Kantićlogoped i licencirani edukator za DLS, SIT i PA sustav
Adresa: Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 – Međugorje

Kotizacija za seminar: 35 KM po osobi.

Za studente školske logopedije na FDZMB seminar je besplatan.

Napomena: Kotizacija pokriva: radni materijal, certifikat o sudjelovanju, osvježenje pića u pauzama.

Obavezno je izvršiti prijavu putem mail adrese: cieri@hercegovina.edu.ba, a u prijavi je potrebno navesti:

 • Ime i prezime,
 • Mjesto prebivališta,
 • Radno mjesto (ili udruga koje ste član),
 • E-mail adresu i kontakt telefon,

Prijavu je potrebno poslati najkasnije do 10. 4. 2019.

Kotizaciju  za sudjelovanje je potrebno uplatiti prilikom dolaska na FDZMB.

Radujući se Vašem dolasku srdačno Vas pozdravljam

Ivana Soldo, mag. paed.

Stručna suradnica u CIERI