Seminar-Inkluzija djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama

Pozivamo Vas na seminar

„Inkluzija djece s teškoćama u razvoju 
u predškolskim ustanovama”

Seminar za odgajatelje, nastavno osoblje i stručne suradnike

Odgojno – obrazovni sustav u našoj zemlji unatoč pokušajima da se prilagodi tranzicijskim potrebama, još uvijek nije spreman odgovoriti promjenama i zahtjevima koje one donose sa sobom. Većina djece s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju nema adekvatnu podršku, počevši od vrtića pa do srednjih i visokoobrazovnih ustanova. Djeca s teškoćama u razvoju, ali i odgajatelji i nastavnici u vrtićima i redovnim školama nemaju adekvatnu stručnu podršku koja je prijeko potrebna za uspješnost socijalne integracije i ostvarivanje osnovnih prava djece. Skladno tome CIERI organizira ovaj seminar za odgajatelje, nastavno osoblje i stručne suradnike i roditelje, kako bi zajedničkim pristupom i suradnjom potakli adekvatan rast i razvoj djece, pogotovo djece s teškoćama u razvoju.

Teme/cjeline na seminaru: 
– detekcija djece s teškoćama, 
– opservacija i prva dijagnostika, 
– izrada plana i programa rada s djetetom.

Cilj seminara je upoznavanje s poteškoćama s kojima se susrećemo kada su u pitanju djeca s posebnim potrebama, te davanje konkretnih smjernica koje vode uspješnijem i kvalitetnijem radu.

Sudionici će dobiti informacije o ključnim elementima uspješne inkluzije djece s teškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama.

Predavanje će održati: mr. sc. Dževida Sulejmanović, defektolog – surdoaudiolog, magistra društvenih znanosti iz područja logopedije i 
Dr. sc. Elvira Mujkanović, defektolog – surdoaudiolog, oligofrenopedagog, doktor znanosti iz područja specijalne pedagogije.

Datum održavanja seminara: 23. 3. 2019. (subota) od 10 do 13 sati, adresa: Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina, Kraljice Mira 3A, Bijakovići, 88266 – Međugorje.

Kotizacija za konferenciju: 35 KM po osobi.

Napomena: Kotizacija pokriva: radni materijal, certifikat o sudjelovanju, osvježenje u pauzama.

Obavezno je izvršiti prijavu putem mail adrese: cieri@hercegovina.edu.ba, a u prijavi je potrebno navesti: 
– Ime i prezime,
– Mjesto prebivališta,
– Radno mjesto (ili udruga koje ste član),
– E-mail adresu i kontakt telefon,
Prijavu je potrebno poslati najkasnije do 15. 3. 2019.