FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Fakultet je zamišljen kao stjecište kvalitetnog visokog obrazovanja u društvenim znanostima, znanstvenih istraživanja i napredovanja u struci, kao i motor posvemašnjeg razvitka obrazovanja i unaprjeđenja sukladno standardima Europske unije i drugih razvijenih država.

S obzirom na lokaciju, Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića zamišljen je kao akademski centar na raspolaganju svima koji žele upotpuniti svoje znanje ili steći akademsko zvanje, iz Hercegovine, Bosne, Dalmacije, pa i šire. U susretu s nama, uvjereni smo, lako ćete prepoznati naše prednosti: akademsko iskustvo i izvrsnost u nastavi, kao i vrijednosti koje njegujemo: rad, red i povjerenje.

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Vizija Fakulteta za međunarodne odnose i diplomaciju u Mostaru je postati prepoznatljiv, traženi studij u kojem se promoviraju visoke etičke vrijednosti, odgovornost prema čovjeku, zajednici i prirodi. Posebno stavljajući naglasak na razumijevanje i poštivanje različitosti, njegujući toleranciju i kulturu dijaloga. FMOD je otvoren za sve polaznike koji prihvaćaju nastavni program, kodeks ponašanja i etiku koju promovira.

U cilju ispunjenja misije, predavači FMOD-a ostvaruju intelektualne doprinose, u prvom redu znanstvene, doprinose u razvoju struke te doprinose u razvoju nastavnog procesa. Posvećeni smo pružanju visoko kvalitetnih programa polaznicima stručnog i diplomskog studija. Misija FMOD-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za kvalitetno cjeloživotno učenje.