Radno vrijeme: 09:00-15:00 h
Voditelj Sveučilišne knjižnice:
dr. sc. Marija Bilić, docent

Na Sveučilištu Hercegovina djeluje Sveučilišna knjižnica kroz integrirani sustav koji omogućuje funkcionalnost i potporu obrazovanju i znanstveno istraživačkoj djelatnosti. Sveučilišna knjižnica je knjižnica općeznanstvenog tipa koja nabavlja prvenstveno referentnu literaturu, temeljna djela iz svih područja znanosti te građu interdisciplinarnog i multidisciplinarnog karaktera.
Knjižnica raspolaže s čitaonicom.

Knjižničnim fondom Sveučilišne knjižnice mogu se koristiti studenti i nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina.