CIERI- Održana radionica za roditelje i djecu i zajedničko druženje

U subotu 15. prosinca 2018. godine s početkom u 11 sati na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića (Sveučilište Hercegovina) održana je radionica za roditelje i djecu. 

Naziv radionice: Uloga roditelja u postupku funkcionalne dijagnostike (osnove edukacijsko-rehabilitacijskog tretmana s akcentom na ABA pristup djeci s odstupanjima u razvoju).

Svrha radionice Osnaživanje roditelja u razvoju kapaciteta za potporu djeci.

Radionicu za roditelje je vodila mr. sc Dževida Sulejmanović iz Sarajeva, a za djecu stručni tim FDZMB (pedagog, psiholog, logoped i defektolog).