Predstavnici Sveučilišta Hercegovina na međunarodnoj konferenciji o asistivnim tehnologijama i komunikaciji

Trodnevna konferencija započela je u utorak u Zagrebu na kojoj stručnjaci i naučni radnici iz edukacijske rehabilitacije raspravljaju o dostignućima iz oblasti defektologije, edukacije i najnovijih tehničkih asistenata koji pomažu u edukaciji i napretku osoba sa poteškoćama.


Na konferenciji sudjeluje 2100 osoba dok je 800 prijavljeno da online prati predavanja, što je čini jednim od najmasovnijih događaja ovakve vrste u Europi. Prisutni su i predstavnici Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića gdje postoje studijski programi defektologije i logopedije.
Organizator konferencije je ATAAC, a njegovi predstavnici iz BiH imaju namjeru da se ona održi u Sarajevu naredne godine.