Prvi (I.) ciklus, preddiplomski studij u trajanju od tri godine ili 180 ECTS bodova, vodi do akademskog zvanja Prvostupnik/ca (bachelor) odgovarajućeg studija i smjera.

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Uvjeti za upis: Završena najmanje srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Razredbenog (prijemnog) ispita nema.

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Uvjeti za upis: Završena najmanje srednja škola u četverogodišnjem trajanju. Razredbenog (prijemnog) ispita nema.