POZIV – Očima djeteta – znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem

Sveučilište Hercegovina poziva sve zainteresirane na sudjelovanje na Znanstvenom kolokviju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom “Očima djeteta”, koji će biti održan u Bijakovićima – Međugorju (Bosna i Hercegovina),
20.-21. rujna 2019.

Okvirna tema znanstvenog kolokvija je
Izazovi moralnome odgoju u suvremenom društvu ”,
s različitim perspektivama (odgojno-pedagoška, socijalna, psihološka, pravna, etička, edukacijsko-rehabilitacijska,…itd.).

Detaljnije:

POZIV – Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem Očima djeteta 2019

PRIJAVNI OBRAZAC

UPUTE ZA AUTORE

IZJAVA AUTORA