Treći (III.) ciklus, poslijediplomski/doktorski studij u trajanju od tri godine ili 180 ECTS bodova, vodi do akademskog zvanja doktor/-ica znanosti odgovarajućeg studija i smjera.

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Uvjeti za upis: Završen drugi ciklus odgovarajućeg studija ili ekvivalent. Usmeni razgovor s kandidatima.

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Uvjeti za upis: Završen drugi ciklus odgovarajućeg studija ili ekvivalent. Usmeni razgovor s kandidatima.