Održana promocija udžbenika: “Djeca s teškoćama u razvoju u inkluzivnom okruženju” – dr. sc. Edin Mujkanović i dr. sc. Elvira Mujkanović

U partnerskoj organizaciji Udruženja pedagoga Ze-do kantona i Udruženja defektologa/edukatora rehabilitatora „ Ključ“ Ze-do kantona, u petak 13.4.2018. godine u Muzeju grada Zenice održana je promocija udžbenika „Djeca s teškoćama u razvoju u inkluzivnom okruženju“ autora dr sc. Elvire Mujkanović i dr sc. Edina Mujkanovića.
U predstavljanju udžbenika su, pored autora, učestvovali: Edina Kos- Burić, magistra edukacijskih nauka, Amira Fejzić, diplomirani defektolog oligofrenolog i Amila Herceg, diplomirani defektolog logoped.

U nastavku navodimo nekoliko rečenica o samoj knjizi koje su naveli promotori, ali sami autori.

Knjiga “Djeca s teškoćama u razvoju u inkluzivnom okruženju” dr.sc. Edina Mujkanovića i dr.sc. Elvire Mujkanović, izašla je krajem januara, 2018. godine u izdanju Sveučilišta Hercegovina u Mostaru. Udžbenik su recenzirali dr. sc. Sadeta Zečić, redovni profesor i dr.sc. Ruža Tomić, redovni profesor. Djelo je nastalo kao rezultat višegodišnjeg praktičnog rada autora sa djecom sa teškoćama u razvoju u uvjetima inkluzije u brojnim odgojno-obrazovnim institucijama, i na osnovu teoretskih saznanja i proučavanja ovog problema iz dostupne domaće i inostrane literature do koje su došli tokom studiranja i rada s djecom i mladima s teškoćama u razvoju različitih kategorija.

Autori su ovu knjigu pisali jednostavnim i razumljivim jezikom, a u centar pažnje postavili su djecu sa teškoćama u razvoju, njihov status u društvu kroz historiju i danas, mogućnosti njihovog odgoja i obrazovanja i načine koji mogu pomoći i olakšati rad svima koji se bave i rade sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Knjiga je namijenjena osim studentima defektologije, edukacije i rehabilitacije i pedagoškog fakulteta, svim stručnjacima koji učestvuju u procesu provođenja inkluzije i inkluzivnog obrazovanja, kao i roditeljima djece sa i bez teškoća u razvoju. Slobodno je možemo toplo preporučiti i široj društvenoj zajednici: medijima, udruženjima, izdavaštvu, kulturnim institucijama, vjerskim ustanovama kako bi razumjeli kompleksan proces inkluzije.