FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA
Adresa:Kraljice Mira 3A, Bijakovići
88266 – Međugorje
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
fdzmb@hercegovina.edu.ba

Broj bankovnog računa: 3381 2022 5375 3787(UniCredit Banka)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina
Za uplate iz inozemstva:
UniCredit Bank, d.d. Kardinala Stepinca b.b., Mostar
SWIFT: UNCRBA22
IBAN: BA39 3381 2048 5375 4106
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina


ODJEL ODGOJNIH ZNANOSTI
dr. sc. Vedrana Šuvar, doc., pročelnica
Katarina Lasić, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
tajnica.foz@hercegovina.edu.ba


ODJEL HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
dr. sc. Edin Mujkanović, doc., pročelnik
Jelena Marijanović, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
tajnica.fhz@hercegovina.edu.ba


ODJEL DRUŠTVENIH ZNANOSTI
dr. sc. Antonija Krtalić, doc., pročelnica
v. d. Kristina Maj, mag., tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
tajnica.fdz@hercegovina.edu.ba


ODJEL TURIZMA, EKOLOGIJE I ZAŠTITE OKOLIŠA
dr. sc. Memnun Zečić, doc., pročelnik
mr. sc. Jelena Kuzman Katica, tajnica
Tel/Fax: +387 (0)36/651-828 ; +387 (0)36/651-828
tajnica.ftez@hercegovina.edu.ba