FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE
dr. sc. Gordan Radić, izv. prof., dekan
dr. sc. Affan Ćehajić, prodekan
Ana Luburic, mag., tajnica
Adresa: Blajburških žrtava 100
88000 Mostar, BiH
Tel/Fax: +387 (0)36/327-808
fmod@hercegovina.edu.ba
Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova Banka d.d. Banja Luka)
Kao primatelja navesti:Sveučilište Hercegovina-FMOD
Za uplate iz inozemstva
5550000016281759 (samo za devizne uplate)
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina