27 ruj.

U ponedjeljak 25. rujna 2017. godine na Fakultetu međunarodnih odnosa i diplomacije Sveučilišta
Hercegovina održana je obrana završnog rada Ivana Vladića na temu „Društvo s ograničenom
odgovornošću“.
Čestitamo Ivanu na uspješno obranjenom radu i želimo mnogo uspjeha u daljnjem profesionalnom i
akademskom životu.

IMG_4409 IMG_4408 IMG_4410IMG_4407 (1)