Obavijest o upisu

Za upis je potrebno prijaviti se na Natječaj, popuniti obrasce i dostaviti dokumentaciju. Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Natječaj moraju biti izvornici ili ovjerene preslike.

Sveučilište Hercegovina je osnovano i upisano u nadležne registre krajem 2010. godine, a 2011. godine od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž dobilo je rješenje (licencu) za rad. Nakon provedenih postupaka vanjskog vrednovanja, Sveučilište Hercegovina dobilo je Rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH.

Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Cijena školarine:

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 1.800,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Fakultet međunarodnih odnosa i diplomacije:

Cijena školarine na I. ciklusu iznosi 2.000,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na II. ciklusu iznosi 2.200,00 BAM po semestru.

Cijena školarine na III. ciklusu iznosi 3.000,00 BAM po semestru.

Uz školarinu, svi studenti plaćaju i ostale manje troškove (upisnina, obrana završnog rada, troškovi akademskog priznavanja i sl.) sukladno Odluci Upravnog vijeća Sveučilišta Hercegovina.

Studenti koji dobiju rješenje o akademskom priznavanju prethodnih kvalifikacija, mogu za priznata razdoblja ili priznate ispite na kolegijima biti oslobođeni plaćanja dijela školarine. Svaki fakultet nudi različite mogućnosti plaćanja troškova školarine i studija. Moguće je plaćanje u ratama.

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića nudi mogućnost plaćanja u dvije rate (na početku svakog semestra), u četiri rate (u listopadu, prosincu, ožujku i lipnju), do najviše 12 rata (mjesečno).

Na Fakultetu društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, na prvom i drugom ciklusu studija, prvih 10 upisanih studenata na svakome od sljedećih studijskih programa dobiva godišnju stipendiju u iznosu 1.000,00 BAM po godini studija prije apsolventskog staža (ili max. ukupno 3.000,00 BAM na preddiplomskom, odnosno 2.000,00 BAM na diplomskom studiju) u vidu umanjenja troškova školarine:

  • Menadžment i javna uprava
  • Sociologija i politologija
  • Informatika i komunikologija
  • Turizam
  • Ekologija i zaštita okoliša

Postoje i drugi natječaji za stipendije, na koje se studenti mogu prijaviti.

Na Sveučilištu Hercegovina moguće je studirati na tri načina. Zakon o visokom obrazovanju u HNK/Ž u čl. 98. način studiranja definira na sljedeći način: „Visoko obrazovanje može se stjecati redovito, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri načina studiranja, na način utvrđen statutom“.

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

Pravo upisa, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Kandidati koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo upisa i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.

Uz prijavnicu za upis (koja se preuzima u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti:

1. Kratki životopis,

2. Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih),

3. Liječničko uvjerenje,

4. Uplatnicu od 100 BAM na bankovni račun fakulteta, a

a) Kandidati za preddiplomske studije (I. ciklus) trebaju dodati i originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe,

b) Kandidati za diplomske/magistarske (master) studije (II. ciklus) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju,

c) Kandidadti za poslijediplomske/doktorske studije (III. ciklus) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.

Kandidati koji su već studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od navedenih studija, uz navedene dokumente trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Za sva dodatna pitanja i informacije, zainteresirani se mogu obratiti na e-mail adresu: studentska.fdzmb@hercegovina.edu.ba ili na studentska.fmod@hercegovina.edu.ba. Informacije se mogu dobiti i putem telefona: 036/650-355(FDZMB) ili 036/327-808(FMOD).

FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

PRVI (I.) CIKLUS, PREDDIPLOMSKI STUDIJ U TRAJANJU OD TRI GODINE ILI 180 ECTS BODOVA, VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA PRVOSTUPNIKA (BACHELOR) ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA.

STUDIJSKI PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Smjer: Predškolski odgoj

Smjer: Predškolski odgoj s defektologijom

STUDIJSKI PROGRAM RAZREDNA NASTAVA

Smjer: Razredna nastava

Smjer: Razredna nastava s defektologijom

Smjer: Razredna nastava s informatikom

STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Smjer: Socijalna pedagogija s defektologijom

Smjer: Socijalna pedagogija s penologijom

STUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIJA

Smjer: Opća pedagogija

STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA

Smjer: Opća psihologija

STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA

Smjer: Edukacija i rehabilitacija

Smjer: Školska logopedija

STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJA I POLITOLOGIJA

Smjer: Sociologija i politologija

STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Smjer: Informatika i komunikologija

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT I JAVNA UPRAVA

Smjer: Menadžment i javna uprava

Smjer: Opći menadžment

STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM

Smjer: Turizam i ekologija

Smjer: Turizam i rekreacija

STUDIJSKI PROGRAM EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Smjer: Ekologija i zaštita okoliša

DRUGI (II.) CIKLUS, DIPLOMSKI/ MAGISTARSKI STUDIJ U TRAJANJU OD DVIJE GODINE ILI 120 ECTS BODOVA, VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA MAGISTAR/-A STRUKE (MASTER) ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA

STUDIJSKI PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ

Smjer: Predškolski odgoj

Smjer: Predškolski odgoj s defektologijom

STUDIJSKI PROGRAM RAZREDNA NASTAVA

Smjer: Razredna nastava

Smjer: Razredna nastava s defektologijom

Smjer: Razredna nastava s informatikom

STUDIJSKI PROGRAM SOCIJALNA PEDAGOGIJA

Smjer: Socijalna pedagogija s defektologijom

Smjer: Socijalna pedagogija s penologijom

STUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIJA

Smjer: Opća pedagogija

Smjer: Školska pedagogija

Smjer: Menadžment u obrazovanju

STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJA

Smjer: Opća psihologija

Smjer: Školska psihologija

Smjer: Organizacijska i poslovna psihologija

STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJA

Smjer: Edukacija i rehabilitacija

Smjer: Školska logopedija

Smjer: Kreativna terapija

STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJA I POLITOLOGIJA

Smjer: Sociologija

Smjer: Politologija

STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Smjer: Informatika

Smjer: Informatika – nastavnički smjer

Smjer: Komunikologija

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT I JAVNA UPRAVA

Smjer: Menadžment i javna uprava

Smjer: Opći menadžment

Smjer: Marketing menadžment

Smjer: Menadžment u sportu

STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM

Smjer: Turizam i ekologija

Smjer: Turizam i rekreacija

STUDIJSKI PROGRAM EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Smjer: Ekologija i zaštita okoliša

TREĆI (III.) CIKLUS, POSLIJEDIPLOMSKI / DOKTORSKI STUDIJ U TRAJANJU OD TRI GODINE ILI 180 ECTS BODOVA, VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA DOKTOR/-ICA ZNANOSTI ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA

STUDIJSKI PROGRAM PEDAGOGIJA I METODIKA NASTAVE

Smjer: Metodika nastave

Smjer: Specijalna pedagogija

Smjer: Menadžment u obrazovanju

STUDIJSKI PROGRAM PSIHOLOGIJE

Smjer: Opća psihologija

STUDIJSKI PROGRAM DEFEKTOLOGIJE

Smjer: Logopedija

STUDIJSKI PROGRAM SOCIOLOGIJA

Smjer: Sociologija religije

STUDIJSKI PROGRAM INFORMATIKA I KOMUNIKOLOGIJA

Smjer: Informatika i organizacija

STUDIJSKI PROGRAM MENADŽMENT

Smjer: Opći menadžment

STUDIJSKI PROGRAM TURIZAM

Smjer: Turizam

STUDIJSKI PROGRAM EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Smjer: Ekologija i zaštita okoliša

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

PRVI (I. CIKLUS), PREDDIPLOMSKI STUDIJ U TRAJANJU OD TRI GODINE ILI 180 ECTS BODOVA VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA PRVOSTUPNIKA (BACHELOR) ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA

STUDIJSKI PROGRAM PRAVO S MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Smjer: Pravo s međunarodnim odnosima

Smjer: Međunarodna sigurnost

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA

Smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija

DRUGI (II. CIKLUS), DIPLOMSKI STUDIJ U TRAJANJU OD DVIJE GODINE ILI 120 ECTS BODOVA VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA MAGISTAR (MASTER) ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA

STUDIJSKI PROGRAM PRAVO S MEĐUNARODNIM ODNOSIMA

Smjer: Pravo s međunarodnim odnosima

Smjer: Međunarodna sigurnost

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA

Smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija

TREĆI (III. CIKLUS), DOKTORSKI STUDIJ U TRAJANJU OD TRI GODINE ILI 180 ECTS BODOVA, VODI DO AKADEMSKOG ZVANJA DOKTOR/ICA ODGOVARAJUĆEG STUDIJA I SMJERA

STUDIJSKI PROGRAM MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMACIJA

Smjer: Međunarodni odnosi i diplomacija