Natječaj za upis studenata u ak. 2018/19. godinu na sva tri ciklusa studija na Sveučilištu Hercegovina

UPIS STUDENATA

u akademskoj 2018/19. godini na Sveučilište Hercegovina

 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij:

Pravo upisa, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, imaju pravo upisa i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije, ali su dužni dostaviti dokaz o započetome procesu priznavanja ili nostrifikacije svjedodžbe ili diplome.

Uz prijavnicu za upis (koja se može preuzeti u studentskoj referadi ili na internetskoj stranici Sveučilišta) potrebno je dostaviti:

  1. Kratki životopis,
  2. Rodni list (izvod iz matične knjige rođenih),
  3. Liječničko uvjerenje,
  4. Uplatnicu od 100 BAM na bankovni račun fakulteta koji žele upisati, a

 

  1. a) Pristupnici za preddiplomske studije (I. ciklus) trebaju dodati i originale ili ovjerene preslike sva četiri razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe,
  2. b) Pristupnici za diplomske/magistarske (master) studije (II. ciklus) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju,
  3. c) Pristupnici za poslijediplomske/doktorske studije (III. ciklus) trebaju dodati i original ili ovjerenu presliku diplome na temelju koje se upisuju.

Pristupnici koji su već studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi a žele se upisati na neki od navedenih studija, uz navedene dokumente trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima ili sl.).

Navedene dokumente moguće je dostaviti poštom na adresu odgovarajućeg fakulteta ili predati svakim radnim danom u studentsku referadu fakulteta, u prvom upisnom roku od 25. lipnja do 10. srpnja 2018. godine, između 10 i 16 sati, a u drugom upisnom roku od 1. rujna do 30. rujna 2018. godine.

PRIJAVNI OBRASCI:
OBRAZAC ŠV
MATIČNI LIST
PRIJAVNI LIST I.CIKLUS
PRIJAVNI LIST II.CIKLUS
PRIJAVNI LIST III. CIKLUS

Za sva dodatna pitanja i informacije, pristupnici i zainteresirani za upis na jedan od studijskih programa mogu se obratiti na e-mail adresu: studentska.fdzmb@hercegovina.edu.ba (FDZMB) ili na studentska.fmod@hercegovina.edu.ba (FMOD). Informacije se mogu dobiti i putem telefona: 036/650-355 (FDZMB) ili 036/327-808 (FMOD).

Više informacija o studijskim programima i smjerovima za akademsku 2018/19. godinu možete pogledati u tekstu Natječaja za upis studenata –  OVDJE.

Dobro došli!