REKTORAT SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

REKTOR

dr. sc. Ivica Radovanović, red. prof.

 

PROREKTOR ZA NASTAVU

dr. sc. Sadeta Zečić, red. prof.

 

PROREKTOR ZA ZNANOST

dr. sc. Miljenko Buljac, izv. prof.

 

PROREKTOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

dr. sc. Edin Bandić, izv. prof.

 

 

 

GLAVNA TAJNICA

Dragana Jerković, dipl. iur.