Milenko Kundacina REKTOR SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA

Prof. ddr. sc. Milenko Kundačina rođen je 1947. godine. Završio je Učiteljsku školu i Pedagošku akademiju u Mostaru, Fakultet industrijske pedagogije Sveučilišta u Rijeci i Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini. Magistarsku tezu odbranio je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, prvu doktorsku disertaciju na Visokoj vojno-političkoj školi u Beogradu, a drugu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Skoplju.

Radio je u: Osnovnoj školi u Berkovićima, Gimnaziji „Aleksa Šantić“ i Gimnaziji „Veljko Vlahović“ u Mostaru, Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Učiteljskom fakultetu u Užicu Univerziteta u Kragujevcu. Na Sveučilištu „Hercegovina“ u Mostaru radi od osnivanja. Kao nastavnik po pozivu radio je na osnovnim, magistarskim postiplomskim i doktorskim studijama na više sveučilišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. U zvanju je redovnog profesora za kolegije: Pedagoška metodologija, Pedagoška statistika, Edukometrija, Akademsko pisanje, Akademske vještine i Ekološka pedagogija. Sudjelovao je u dvanaest znanstveno-istraživačkih projekata. Samostalno ili u koautirstvu objavio je devet znanstvenih monografija, šest poglavlja u monografijama, tri sveučilišna udžbenika, jedno leksikografsko djelo, dvije zbirke, tri bibliografije, jedan praktikum i više od 150 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova i sudjelovao na više od 100 znanstvenih nacionalnih i međunarodnih skupova. Obavljao je dužnosti: prodekana za nastavu, pročelnika katedre, člana senata sveučilišta, člana stručnog vijeća za društveno-humanističke nauke sveučilišta, rukovodioca znanstveno-istraživačkog projekta, mentora i člana komisija za više od četrdeset magistarskih teza i doktorskih disertacija, člana više povjereništava za izbor nastavnika i suradnika u znanstveno-nastavna zvanja, recenzenta za više znanstvenih monografija i sveučilišnih udžbenika, člana redakcije više znanstvenih časopisa, glavnog i odgovornog urednika časopisa „Učitelj“ i autora i realizatora više programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.