Prorektor za međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Edin Bandić

Pri Rektoratu Sveučilišta Hercegovina djeluje i Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje. U sklopu Ureda djeluju dvije službe: Služba za razvoj međunarodne suradnje i Služba za razvoj međunarodnih projekata.

Voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje: Katarina Lasić, mag. (v.d.)

Stručna suradnica u Službi za razvoj međunarodne suradnje: Slavica Čoja, dipl. iur.

Stručna suradnica u Službi za razvoj međunarodnih projekata: Mr. sc. Dževida Sulejmanović

ERASMUS+

Prijavni obrasci za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja Sveučilišta Hercegovina:

Prijavni obrazac

Teaching plan

Verification letter

ERASMUS MUNDUS

PARTNERSKE USTANOVE

Članstvo u međunarodnim asocijacijama

DOKUMENTI:

Odluka o osnivanju ureda za međunarodnu suradnju

-Izvještaj o širenju i intenziviranju međunarodne suradnje, mobilnosti i internacionalizacije