Nastupno predavanje dr. sc. Branke Stipanović “Utjecaj odredišnog menadžmenta na održivi ruralni razvoj” u subotu 1. rujna 2018.

U subotu 1. rujna 2018. godine, s početkom u 9,00 sati, u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, u Bijakovićima, Kraljice mira 3A, bit će održano nastupno predavanje dr. sc. Branke Stipanović na temu “Utjecaj odredišnog menadžmenta na održivi ruralni razvoj” . Pristup predavanju je slobodan.