21106840_128683717761919_6786935119326863325_n

Kada treba potražiti pomoć defektologa-logopeda?

-ako sumnjate da se govor Vašeg djeteta razvija sporije nego govor njegovih vršnjaka,
-ako dijete do treće godine nije savladalo govor,
-ako dijete ima rascjep usne, nepca,
-ako dijete ima tri i pol godine, a ne izgovara pravilno glasove (osim glasa „R“ koje treba dobiti do pete godine),
-ako mislite da vaše dijete muca (u glasu je prisutna učestala ili konstantna promuklost i dijete često ostaje bez glasa),
-ako dijete ima teškoće u usvajanju čitanja, pisanja,
-ako želite provjeriti spremnost djeteta za školu ili ga želite bolje pripremiti za školu,
-ako primijetite bilo kakva odstupanja u govoru i jeziku djeteta.

Na Sveučilištu Hercegovina na raspolaganju su vam Dragana Betegalo, mag. defektolog-logoped i Ivona Rašić, mag. defektolog-logoped.
Zakazivanje termina na broj 036/650-355 svakim radnim danom od 08:00 – 16:00 h

Posjetite nas na facebooku: CIERI-Centar za istraživanje, edukaciju, razvoj i izobrazbu