SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

Adresa: Blajburških žrtava 100 
88000 Mostar 
ID broj: 4227695370007


FAKULTET DRUŠTVENIH ZNANOSTI DR. MILENKA BRKIĆA

Adresa:Kraljice Mira 3A, Bijakovići 88266- Međugorje
Tel/fax: + 387 (36) 651 – 828
e-mail:fdzmb@hercegovina.edu.ba
Broj bankovnog računa:3381 2022 5375 3787 (UniCredit Banka)
Kao primatelja navesti : Sveučilište Hercegovina
Za uplate iz inozemstva:
UniCredit Bank, d.d. Kardinala Stepinca b.b. Mostar
SWIFT: UNCRBA22
IBAN:BA39 3381 2048 5375 4106
Kao primatelja navesti: Sveučilište Hercegovina

FAKULTET MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE

Adresa: Blajburških žrtava 100, 88 000 Mostar
Tel/fax: + 387 (36) 327 – 808
e-mail: fmod@hercegovina.edu.ba
Broj bankovnog računa: 5550000016281468 (Nova Banka d.d. Banja Luka)
Kao primatelja navesti : Sveučilište Hercegovina
Za uplate iz inozemstva: 
5550000016281759 (samo za devizne uplate)