Konferencija „Specifičnosti socijalno-spolnog razvoja i funkcioniranja osoba u spektru autizma“

Pozivamo Vas da se prijavite i aktivno sudjelujete u radu konferencije

„Specifičnosti socijalno-spolnog razvoja i funkcioniranja osoba u spektru autizma

Predavač : gosp. Vlatko Dabic, EAO

Cilj ove konferencije je na jasan, precizan i objektivan način identificirati faktore koji se odnose na razvoj u tom području kao i prezentacija inventara socio-spolnih ponašanja kod tih osoba. Također, cilj je i omogućiti stručnjacima i članovima obitelji bolje razumijevanje problematike, precizniju dijagnostiku problema/devijacije, kao i predstavljanje i primjenu različitih metoda i strategija koje mogu pomoći osobama sa sindromom u njihovoj namjeri da u što većem opsegu prilagode i zadovolje svoja očekivanja u odnosu na socijalno okruženje.

Detaljnije…