Izabran v.d. Rektora Sveučilišta Hercegovina

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata Rektoru Sveučilišta prof.dr. Milenku Brkiću, Senat Sveučilišta je na prošloj sjednici raspisao natječaj za izbor novog Rektora i imenovao vršitelja dužnosti Rektora do okončanja natječaja. Za vršitelja dužnosti Rektora Sveučilišta Hercegovina izabran je ddr. sc. Milenko Kundačina, redoviti profesor Sveučilišta Hercegovina. Na istoj sjednici izabrani su i vršitelji dužnosti prorektora Sveučilišta.