INTERNI NATJEČAJ za izbor odlaznog osoblja i dodjelu bespovratnih financijskih potpora odlazne mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru programa Erasmus+ KA1 -107 projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja za projekt 2018-1-HR01-KA107-047219

Natjecaj Erasmus + za objavu

Uvjeti za izbor pristupnika:

 1. Svi pristupnici moraju predati dokumentaciju traženu Natječajem.
 2. Svi pristupnici moraju zadovoljiti uvjete za pristup iz Natječaja.
 3. Svi pristupnici moraju predati Work/Teaching Plan (vlastoručno potpisan i u elektronskoj formi).
 4. Svi pristupnici moraju poznavati jezik stručnog usavršavanja odnosno jezik na kojem će se izvoditi predavanje.
 5. Svi pristupnici moraju biti dio nastavnog (osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koji su uključeni u izvedbu nastave) osoblja Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilišta Hercegovina.
 6. Svi pristupnici moraju imati suglasnost dekana o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta

Kriteriji za izbor pristupnika:

 1. potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te potpuna dokumentacija tražena Natječajem
 2. kvaliteta i sadržaj plana rada (iz Sporazuma)
 3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi
 4. uloga sudjelovanja – domaćina u okviru Erasmus+ programa
 5. doprinos uspostavljanju Erasmus+ suradnje
 6. poticanje jednakog broja mobilnosti po Odjelima

Postupak izbora:

 1. krug – administrativna provjera prijava
 2. krug – evaluacija plana rada i diseminacije iz Sporazuma
 3. krug – vrednovanje kandidata/kandidatkinja za mobilnost prema kriterijima bodovanja od strane Erasmus Povjerenstva.

Prijave za odlaznu mobilnost nenastavnog osoblja… ODLUKA