IN MEMORIAM – DOC. DR. SC. ČASTO ČULJAK

Djelatnik Sveučilišta Hercegovina, doc. dr. sc. Často Čuljak, preminuo je u nedjelju, 12. lipnja 2016. godine u Zagrebu.

Doc. dr. sc. Často Čuljak rođen je 18. kolovoza 1947. godine u Klobuku, općina Ljubuški. Završio je studij u trajanju od pet godina i stekao zvanje profesora fizike i elektrotehnike, a nakon toga poslijediplomski magistarski studij u dvogodišnjem trajanju. Po završetku studija zasnovao je radni odnos u Mostaru kao profesor fizike i elektrotehnike. Od školske 1981/82. godine do 1993/94. godine obnašao je dužnost ravnatelja Srednje elektrotehničke škole u Mostaru, a u istom razdoblju bio je i stručni suradnik – savjetnik u Pedagoškom zavodu u Mostaru.

Od 1. travnja 1994. godine radio je u upravnom nadzoru na prostoru Hrvatske zajednice Herceg-Bosne. Od 1996. do 1999. godine imenovan je na dužnost pomoćnika ministra u Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti. Od 1999. godine radi u Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, kao inspektor, glavni inspektor i pomoćnik ministra za visoko obrazovanje. Godine 2013. stekao je doktorat iz odgojnih znanosti, smjer menadžment u obrazovanju, i radio kao docent na Sveučilištu Hercegovina, gdje je 2014. godine izabran i na dužnost prodekana za nastavu.

Svi kolege i kolegice, djelatnici Sveučilišta Hercegovina, pamtit će ga prvenstveno po vedroj i veseloj naravi, ozbiljnosti i predanosti poslu, kao i spremnosti da u svakom trenutku ogromno životno i stručno iskustvo podijeli s kolegama. Dr. Čuljak ostat će upamćen i kao primjer osobe pune optimizma, izražene kolegijalnosti i humanosti, s naglašenim osjećajem akademske časti i poštivanja ljudskog dostojanstva.