na Sveučilište Hercegovina, prvo privatno licencirano i akreditirano Sveučilište u Hercegovini. Sveučilište Hercegovina dobilo je rješenje o akreditaciji i upisano je u Registar akreditiranih visokoškolskih ustanova pri Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete u BiH. Diplome stečene na Sveučilištu Hercegovina prepoznate su i priznate u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta.

Natječaj za upis studenata u ak. 2019/20. god. pogledajte OVDJE